S občany Švédského vrchu v Chebu se uskutečnila schůzka, na kterou přišli zástupci města. O čem se hovořilo?

Setkání se uskutečnilo, aby se občané dozvěděli nejbližší plány města s touto lokalitou a vznesli své náměty. Vedle chystaných úprav komunikací a zřejmě neodkladné opravy lávky přes trať se hovořilo o požadavku usnadnit pěším cestu při silnici do města a omezit průjezd nákladních vozů ulicí Na Návrší. Občané uznali, že je patrné, že opatřeními ze strany města, která spočívají v úklidu černých skládek, došlo už k jistému zlepšení situace. Přesto řada problémů přetrvává. Lidem se nelíbí hluk od motocyklů a čtyřkolek a pálení pneumatik v blízké zahrádkářské kolonii. Zástupci města požádali občany, aby se se svými podněty průběžně obraceli na pracovníky městského úřadu.