Od roku 2012 dochází k rozšiřování květinové výzdoby náměstí a jeho okolí. Vedle klasických dřevěných nádob se zde nyní každoročně objevují i atypické pyramidové květináče nebo závěsné nádoby na lampách veřejného osvětlení.

„Zcela unikátní v rámci celé republiky je pak zeleninová a bylinná zahrádka, která od loňska zdobí dolní část náměstí," uvedl místostarosta Michal Pospíšil.

Pozornost byla věnována také zkrášlení vzhledu vjezdů do města a vnitřních částí kruhových objezdů. „V rámci rekonstrukce kruhového objezdu u 2. základní školy byla provedena výsadba nových květin a instalace uměleckého artefaktu," připomněl Pospíšil. „Z nedávných větších investic v oblasti kultivace veřejného prostoru je možné zmínit například letošní odstranění nevzhledného kovového plotu v sousedství kruhového objezdu u Tesca a jeho nahrazení atypickým plotem z dřevěných hranolů. Zároveň došlo k rekonstrukci kamenné zídky, na které oplocení stojí, výsadbě květin a nahrazení dožilých topolů devíti okrasnými sakurami," dodal místostarosta.