„Občané, kteří v minulosti požádali město o přidělení kompostérů, si je musí v areálu společnosti Chetes v sousedství sídliště Spáleniště na adrese Pelhřimovská 1 vyzvednout nejpozději do neděle 15. října,“ informovala mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková. „Po uplynutí tohoto termínu budou zbylé kompostéry přiděleny zaregistrovaným náhradníkům,“ sdělila. Kompostéry jsou připraveny ve vrátnici areálu. Vydávají se denně, tedy od pondělí do neděle, vždy v době od 7 do 19 hodin a lidem jsou předávány po vyplnění a podpisu smlouvy o výpůjčce a darování.

Do připravených formulářů je z občanského průkazu, který je nutné mít s sebou, třeba doplnit jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště a také adresu místa, kde bude kompostér umístěn. „Když bude kompostér stát u domu či chaty, postačí adresa nemovitosti. V případě, že se jedná o zahrádku bez objektu, je nutné znát číslo parcely a katastrálního území,“ podotýká mluvčí úřadu. Výpůjčka je na dobu pěti let a poté kompostéry bezplatně přejdou do vlastnictví občanů.