Je sice polovina ledna, ale například na chebském sídlišti Zlatý vrch se díky příznivému počasí pracuje. Začala zde závěrečná etapa revitalizace sídliště, v rámci které bude opraven asi půlkilometrový úsek Dvořákovy ulice mezi křižovatkami s ulicemi Okružní a K Viaduktu v horní části sídliště.

Počítá se nejen s opravou samotné komunikace, ale například i s instalací nového veřejného osvětlení nebo výsadbou nové zeleně.

„V ideálním případě by práce měly být hotovy do poloviny letošního června," sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda. „Smlouva s dodavatelem však obsahuje ustanovení o jejich možném přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Některé stavební práce je totiž možné realizovat pouze při teplotách nad pět stupňů. Faktický termín dokončení by se tak mohl o něco prodloužit," podotkl.

Rekonstrukce zmíněného úseku Dvořákovy ulice má na základě výsledku výběrového řízení stát 18,3 milionu korun. „Po celou dobu rekonstrukce by opravovaná část Dvořákovy ulice měla zůstat alespoň částečně průjezdná. Rekonstruovat se bude vždy jedna polovina komunikace," dodal Hojda.

Rekonstrukce Dvořákovy ulice je součástí rozsáhlého projektu revitalizace Zlatého vrchu, na který se městu podařilo získat dotaci z Integrovaného operačního programu. Regenerací zahrnující mimo jiné zateplení fasády, výměnu oken nebo modernizaci otopné soustavy prošly všechny městem vlastněné panelové domy na sídlišti. „Jednalo se o 14 objektů. Celková investice činila přes 41 milionů korun. V případě oprav bytových domů pokryla dotace vždy 40 procent nákladů. Vedle městských domů se rekonstruovaly i některé objekty bytového družstva a soukromé domy," upřesnil starosta Petr Navrátil.

Vedle oprav bytových domů se postupně revitalizují také veřejná prostranství na sídlišti, a to zejména komunikace. Cílem je zlepšení jejich průjezdnosti a vybudování nových parkovacích míst, kterých je na Zlatém vrchu akutní nedostatek. Například v rámci předloňské etapy přibylo v části Dvořákovy ulice mezi Slavicí a ulicí K Viaduktu a v jejím bezprostředním okolí více než osm desítek nových parkovacích míst. „V případě revitalizací veřejných prostranství pokrývá dotace 85 procent nákladů," uzavřel starosta.