Jeden z posledních takových případů evidují chebští strážníci z Pražské ulice, kde nábytek ležel u kontejnerového stání.

„V přilehlém domě se hlídce podařilo zjistit majitele těchto věcí. Toho následně vyzvali k prokázání totožnosti, poučili ho a ponechali mu lhůtu ke zjednání nápravy," uvedl Václav Plachý, koordinátor prevence kriminality.

Jenže muž celou záležitost dát do pořádku nechtěl, což navíc odůvodnil tím, že to uklidí Chebské technické služby (Chetes).

„Strážníci osobu opět poučili a následně sepsali o celé události záznam, který postoupili k projednání příslušnému správnímu orgánu města Cheb. Osoba se totiž svým jednáním dopustila přestupku: znečištění veřejného prostranství," dodal Plachý.

Obyvatelé města přitom mohou i velkoobjemový odpad zdarma odevzdat hned ve dvou sběrných dvorech. Ten městský se nachází v chebské Americké ulici u prodejny Norma, další funguje v bývalém areálu podniku Eska.

Občané mohou také využít službu Taxi odpad, kterou také společnost Chetes provozuje. Za paušální poplatek 100 korun je možné odvézt nábytek, koberce, podlahové krytiny, veškeré elektrospotřebiče, sanitární předměty, sklo, pneumatiky do 5 kusů a bioodpad. „Svoz lze dojednat na pondělí až pátek mezi 10. až 18. hodinou nebo na sobotu a neděli mezi 10. až 13. hodinou, a to na bezplatné telefonní lince společnosti Chetes 800 870 870 či na e-mailu chetes@chetes.cz," uvedl Tomáš Ivanič z chebské radnice. Objednávku je nutné učinit minimálně 48 hodin před požadovaným termínem.