Pilné studenty a pedagogy 'na svém místě' ocenilo jako každoročně město Cheb a městská nadace Schola Ludus. Tentokrát byla dokonce udělena i Cena Hanse Novotnyho. Akce se tradičně koná před Dnem učitelů.

Tradiční předávání cen se konalo v obřadní síni chebské radnice. A letos byla dokonce udělena Cena Hanse Novotnyho. „Ta je pojmenována po iniciátorovi vzniku nadace Schola Ludus a uděluje se pouze ve zcela výjimečných případech," vysvětlil Tomáš Ivanič z chebské radnice. A získal ji Zbyněk Syrovátka. „Ten působil nejprve jako učitel na základní škole, poté jako školní inspektor, ředitel školského úřadu a vedoucí odboru školství, tělovýchovy a kultury na chebské radnici," vysvětlil. 

„Ocenění pro mě bylo velkým a nečekaným překvapením," řekla oceněná Radka Králová, která učí již 14 let, z toho posledních sedm na chebském gymnáziu. Jak podotkla, velmi ji to potěšilo. A co je pro ni obecně největším oceněním? „Když za mnou přijdou současní či bývalí studenti a poděkují mi, že se díky mně dostali například na školu nebo že se díky mně věnují práci, ve které jsou spokojení," dodala.

Za celoroční úsilí se dočkali uznání také studenti a další pedagogové si u příležitosti Dne učitelů z obřadní síně odnesli ocenění města (všechna jména naleznete na webu Chebského deníku).

Nadace Schola Ludus je jedinou městskou nadací v celé republice podporující vzdělanost. Město jí každoročně přispívá částkou ve výši 200 tisíc korun. Zaměřuje se i na financování vybraných vzdělávacích projektů. „Jde například o rozšiřování fondu odborné literatury v městské knihovně, která k tomuto účelu i letos obdržela 35 tisíc korun," upřesnil předseda správní rady nadace, místostarosta Vladimír Hartmann. „Během své existence věnovala nadace do oblasti vzdělávání v Chebu už přes 2,5 milionu korun."

Ocenění nadace Schola Ludus letos převzali z rukou předsedy správní rady nadace, místostarosty Chebu Vladimíra Hartmanna, tajemníka chebské radnice Václava Sýkory a senátora Miroslava Nenutila pedagogové Ivana Bělochová (2. ZŠ), Ivana Baniunynská (3. ZŠ), Jaroslava Havlíčková, Eva Kůrková (ZUŠ Cheb), Bohumila Hurtová (MŠ Bezručova), Antonín Jalovec, Radka Králová (Gymnázium Cheb), Jana Vlášková (SZŠ a VOŠ Cheb) a Miroslav Křivánek (ISŠ Cheb).

Z řad žáků a studentů byli nadací oceněni: členky kvintetu zobcových fléten Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Tereza Horská, Sára Lochmanová, Aneta Streicherová, Elisabeth Petáková a Markéta Petrikovičová, Zuzana Rybařová (1. ZŠ), Markéta Fráňová (2. ZŠ), Ondřej Jamelský (3. ZŠ), Jana Vančurová (5. ZŠ), Thi Khanh Linh Nguyenová (6. ZŠ), Vanesa Podělová (ZŠ Cheb), Miroslav Nejdl, Tomáš Knobloch (ZUŠ), Jakub Jestřáb (SZŠ a VOŠ), Jan Bednařík (ISŠ Cheb), Pavel Martínek, Tong Nhat Quang, Veronika Háková, Štěpán Cintl, Matěj Šnajdr, Jan Bureš, Kristyna Körnigová (Svobodná chebská škola), Anna Vaňková, Jiří Bufka, Jan Kozák a Jan Kašník (Gymnázium Cheb).

Ocenění města u příležitosti Dne učitelů si letos z obřadní síně odnesli: Erika Chmelířová (1. ZŠ), Eva Janoušková, Raisa Fialová (2. ZŠ), Dobroslava Šmídková (3. ZŠ), Irena Kindlová, Michaela Jindrová (4. ZŠ), Hana Martínková, Miluše Tlamsová (5. ZŠ), Lenka Kameniárová (6. ZŠ), Martina Štofíková (ZŠ Kostelní nám.), Tereza Sichrovská (DDM Sova), Jana Melichnová, Jiřina Čeganová (ZUŠ), Kateřina Nagy (MŠ Malé nám.), Jiřina Lodrová (MŠ 26. dubna), Ludmila Kroftová (MŠ Komenského), Nikolina Janotová (MŠ Osvobození), Vlasta Floriánová (MŠ Bezručova) a Květa Valentová (MŠ Do Zátiší).