„Nádraží je ve vlastnictví Správy železnic. Na jeho nevlídný stav a na to, že je třeba ho kompletně zrekonstruovat upozorňujeme zhruba šest let. Samotnou rekonstrukci považujeme za nutnost, protože nádraží vnímáme za vstupní bránu do Františkových Lázní a dnes i do lázeňského města zapsaného do prestižního seznamu UNESCO. Zdlouhavé bylo především převádění majetku z Českých drah na Správu železnic. Tyto záležitosti se dokonce dva roky řešily i soudně. Zkrátka jsme museli počkat, až nádraží bude převedené právě na Správu železnic. S ní jsme potom komunikovali o konkrétní rekonstrukci. Jedná se o kompletní opravu nádraží, a to jak vnitřní, tak i vnější části budovy, ale také i kompletního okolí,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Tento rok započnou opravy nádražní budovy, která je památkově chráněná a je dnes také zapsaná do památkové zóny UNESCO.

„Máme také projekt na dobudování chodníků a přechodů, opravíme také celou křižovatku před nádražím, protože tam roste apartmánový dům. Celkově se nám tu prostranství mění. Investice města na tento rok odhaduji někde mezi třemi až sedmi miliony korun. V následujících letech uvidíme, co vše vyvolá investice železnic,“ vysvětluje františkolázeňský starosta.

Po opravě budovy vzniknou také další místa na parkování a bourat se budou i některé vedlejší nádražní budovy. „Zároveň bude zahájena rekonstrukce kolejiště, kde dojde k odstranění prvního kolejiště a místo toho vybudují nástupiště. Ta do budoucna zůstanou tři a zároveň se lehce narovná trať až za viadukty, u kterých dojde k rozšíření a jejich následnému zvýšení,“ popisuje Jan Kuchař.

Investice se budou rozpouštět postupně. „V současné době je na ministerstvu dopravy schválena investice do hlavní budovy nádraží. Následné práce budou probíhat v dalších letech,“ dodává.

Pokud vše půjde podle plánu, kompletně opravené nádraží by ve Františkových Lázních mělo být do roku 2025. Investice do budovy se odhadují na zhruba 200 milionů korun.