Oprýskaná omítka, staré vybavení, rezavá umyvadla. Toto všechno vítá již řadu let cestující na františkolázeňském nádraží po vystoupení z vlaku. To by se však mělo zanedlouho změnit. Evropská komise Ministerstva dopravy totiž odsouhlasila prodej nádražních budov a dalšího majetku ve vlastnictví Českých drah státní Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Na kývnutí se čekalo řadu měsíců.

A proč bylo vlastně nutné čekat na souhlasné stanovisko Evropské komise? Snahou bylo předejít riziku, že později Evropská komise transakci zpochybní v řízení na vrácení nedovolené veřejné podpory. Převod nádražních budov pod Správu železniční cesty se však netýká jen té ve Františkových Lázních, ale téměř všech budov v Karlovarském kraji. Jak dlouho nyní celé řízení potrvá, není zatím jasné.

„Prodej nádražních budov je zcela v kompetenci vlády a Českých drah. SŽDC tento proces nemůže nijak ovlivnit," informoval mluvčí SŽDC Marek Illiáš. „V této situaci, kdy není znám termín zahájení převodu, by byly veškeré spekulace předčasné. Na SŽDC by měla být převedena až na malé výjimky všechna nádraží po celé republice," potvrdil mluvčí.

I přes nekonkrétní data SŽDC potvrdila, že po nabytí majetku do svého vlastnictví začne s opravami jednotlivých nádraží.

„Dnes máme vypracovaný seznam prvních dvou stovek budov, které zásah potřebují co nejrychleji. Budova nádraží ve Františkových Lázních je mezi nimi, zrovna tak jako nádraží v Chebu. V současné chvíli prověřujeme možnosti čerpání dotace z Evropské unie (EU) na jejich opravy. Příspěvek z EU by se mohl pohybovat okolo 80% z celkových uznatelných," poznamenal Marek Illiáš.

„Převod majetku podle zvolených principů nepředstavuje podle Evropské komise nedovolenou veřejnou podporu. Pro Ministerstvo dopravy jde o klíčové vyjádření, které dává zelenou této finanční transakci. Převod nádraží na stát zajistí dlouhodobě rovný a transparentní přístup všech dopravců k osobním železničním stanicím a zjednoduší využití veřejných peněz na opravy nádražních budov," uvedl tiskový mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Celková částka, za kterou budou moci České dráhy nádraží odprodat, je podle komise 2,93 miliardy korun. „Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž zastává názor, že tato částka pro ČD při převodu tohoto majetku nepředstavuje veřejnou podporu, jelikož takovou cenu by byl ochoten uhradit za příslušnou část závodu ČD rovněž investor v tržním hospodářství."