Stalo se tak na návrh radní Gabriely Dostálové (ANO), která nesouhlasila s předloženým materiálem z majetkoprávního odboru. Informuje o tom web města Chebu.

„Odbor předložil do rady materiál, dle kterého by se nájmy v městských bytech mohly s platností od 1. června navýšit o 15,1 procenta. Vzhledem k tomu, že současná městská koalice ANO+ODS+VOK jednoznačně deklarovala, že nebudeme občany Chebu v roce 2023 zatěžovat jakýmkoli dalším navyšováním poplatků, podala jsem protinávrh, aby nájmy v městských bytech zvýšeny nebyly. Jsem moc ráda, že se na tom jednomyslně shodla celá městská rada,“ vysvětlila Gabriela Dostálová.

Lokalitu pravidelně už dříve kontrolovali policisté i strážníci kvůli stížnostem občanů.
V Rebusu odhalili 14 nezletilých po požití alkoholu. Tři z nich měli dost upito

Rada města se také zabývala zvýšením nájmů u nebytových prostor, odbor opět doporučil navýšení o 15,1 procenta. V tomto případě se rada znovu jednomyslně shodla na navýšení jen o 5 procent. Pouze u nájmů pozemků pro komerční účely odsouhlasila rada města navýšení o doporučených 15,1 procenta.