Krajská veterinární správa vydala v těchto dnech varování pro chovatele ovcí, protože se mezi zvířaty v sousedním Bavorsku vyskytla nebezpečná katarální horečka ovcí.
„Na základě potvrzení výskytu katarální horečky ovcí v SRN - ve spolkové zemi Bavorsko stanovily příslušné orgány v rámci ochranných a zdolávacích opatření ochranné pásmo (100 kilometrů) a pásmo dozoru (150 kilometrů) kolem ohniska,“ uvádí se ve zprávě ředitelky Krajské veterinární správy Karlovarského kraje (KVSK) Márii Slepičkové. „Do pásma dozoru zasahuje územní obvod Karlovarského kraje - územní obvod celého okresu Cheb a okresu Sokolov.“
Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají nejen ovce, ale všechny přežvýkavce v pásmu dozoru výše určeném.
Chovatelům se zakazuje přemisťování přežvýkavců z pásma dozoru mimo toto pásmo.
Rovněž se jim nařizuje důsledné sledování zdravotního stavu zvířat, provádění epizootologického šetření a zdravotních zkoušek ve vymezeném pásmu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí ze dne 23. 5. 2005 v platném znění, založeném na sledování indikátorových skupin skotu nebo jiného druhu přežvýkavců.
„KVSK může na základě žádosti a v souladu s rozhodnutím Komise č. 2005/393/ES ze dne 23. 5. 2005 v platném znění povolit odchylky z výše nařízených opatření,“ uvedla dále ve zprávě ředitelka.
Katarální horečka je infekčním onemocněním přežvýkavců a není přenosné na člověka. Původcem katarální horečky je virus (BTV), Orbivirus, který patří mezi Reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů.
K onemocnění jsou vnímaví přežvýkavci. Infekční perioda u infikovaných zvířat je až 60 dnů. Protilátky je možné zjistit za sedm až čtrnáct dní po nakažení a jsou většinou přítomné do konce života zvířete.
Příznaky u skotu mohou být podobné jako u ovcí.
Nemoc se projevuje puchýřky a vředy, změnami v dutině ústní a jako zánět kůže, zčervenání kůže v oblasti přechodu rohoviny paznehtů a kůže, slzení, slinění.
Nápadný je například pokles produkce mléka.