U testovaných klientů se prokázalo ve větší míře onemocnění žloutenkou typu C, syfilis, kapavkou a HIV.
Od června do prosince roku 2010 se nechalo vyšetřit celkem 39 klientů. Ze všech testovaných mělo 32 procent pozitivní výsledky. Z tohoto počtu se jedná o 13 procent klientů se žloutenkou typu C, 10 procent mělo žloutenku typu C a syfilis, pět procent syfilis, dvě procenta kapavku se žloutenkou typu C dohromady a dvě procenta byla HIV pozitivní.

„V roce 2010 jsme zaznamenali zvýšený počet zájemců o testování, a to jak na infekční choroby, jako je například žloutenka typu B, C, HIV a syfilis, tak i na pohlavně přenosné choroby, jako jsou třeba kapavka, chlamydie a tak dále. Snažili jsme se přáním našich klientů vyhovět, a tak jsme navázali spolupráci s o. s. Jana,“ vysvětlila Tereza Ballová, pracovnice Terénních programů Kotec.

„V předchozích letech jsme nezaznamenali tak vysoký výskyt infekčních a pohlavně přenosných chorob,“ komentovala výsledky Tereza Ballová.

„Domníváme se, že důvodem je menší citlivost běžně používaných orientačních rychlotestů. U těchto orientačních testů je velkou výhodou velmi krátká doba, za kterou se klienti dozvědí výsledek tohoto testu, bohužel na úkor času jsou tyto testy méně citlivé.“

Dalším důvodem může být, že od roku 2009 se prováděly testy pouze na nemoci HIV a syfilis, které byly vesměs negativní. Zarážející podle Ballové je, že většina klientů neví, jak se žloutenka přenáší, nakolik je závažná a že by se měli léčit. „Terénní programy Kotec proto provádí předtestové poradenství.

Tady většinou slyší klienti tyto informace poprvé v životě, i když jsou těmito nemocemi ohroženi dnes a denně. Velký díl práce také spočívá v motivaci klientů k tomu, vést bezpečnější život, tedy používání kondomu, čistého injekčního materiálu a podobně,“ doplnil Tomáš Šebesta z o.s. Kotec.

„Problémem je, že většina testovaných klientů za námi přijde až potom, co se dopustí nějaké chyby. Například sdílení injekčního materiálu či nechráněného styku,“ dodala Tereza Ballová na závěr.