Obyvatelům ulic Evropská a 17. listopadu se tak trochu ulevilo. Zákaz se ale příliš nezamlouvá podnikatelům, jejichž řidiče pravidelně policisté kontrolují.

O zákazu průjezdu těžkých náklaďáků městem mluvil starosta Chebu Antonín Jalovec na schůzce se zástupci policie. „Požádal jsem je, aby zákazu tranzitní dopravy pro nákladní auta věnovali pozornost,“ řekl. A podle jeho slov se tak již i děje. Ke kontrolám dochází a představitelé města už mají i zpětnou vazbu od dopravců, kterým kontroly komplikují práci.

Ani zákaz průjezdu nákladních aut neznamená, že z Chebu zcela zmizela. Do města mohou zajíždět vozy, které zde nakládají nebo vykládají. Výjimku mají tak kamiony firem, které mají v Chebu sídlo, případně ty, které do města jedou kvůli opravě, údržbě nebo třeba tankování. O kolik jejich počet opravdu klesl, odpoví pravidelný monitoring dopravy, který by se měl uskutečnit příští rok.

Omezení průjezdu kamionů městem je možné proto, že díky severnímu obchvatu na Pomezí a předloni zprovozněnému jihovýchodnímu obchvatu na Svatý Kříž existují vhodné objízdné trasy. Právě na oba obchvaty Chebu by většina nákladní tranzitní dopravy měla být nyní směrována.

„Chtěl bych poděkovat všem, díky kterým se zákaz průjezdu kamionů podařilo zrealizovat. S městem na tom spolupracovala Krajská správa a údržba silnic, tady bych chtěl vyzdvihnout především úsilí Martina Černíka, a Ředitelství silnic a dálnic. Potřebná rozhodnutí vydaly Ministerstvo dopravy, Krajský úřad Karlovarského kraje a Městský úřad Cheb po předchozích stanoviscích Ministerstva vnitra a Policie ČR. Přestože se vše podařilo dotáhnout do konce až nyní, poděkování si zaslouží i předchozí představitelé města a kraje,“ uvedl již před časem chebský starosta Antonín Jalovec.