Finanční nároky rok od roku rostou a pro město takový nárůst není únosný.

„V radě města jsme se znepokojením pozorovali, že v posledních letech nám dramaticky narůstají výdaje na sociální služby pro naší příspěvkovou organizaci – Správa zdravotních a sociálních služeb. Proto jsme paní ředitelce zadali analýzu služeb a případné návrhy na to, jak alespoň zmírnit trend rostoucích nákladů. Náklady opravdu rostou dramatickým tempem, protože během několika let se příspěvek města zdvojnásobil, a u některých služeb rostou i o několik desítek ročně. Paní ředitelka vytipovala některé služby, které jsou z hlediska města nejnákladnější. Největší nárůst pozorujeme u DOZP Vilík. To je služba, která sídlí ve vile v Dragounské ulici. Roční náklady na pobytovou službu, která má kapacitu třináct dětí, ale je jich tam o něco méně, se pohybují přes jedenáct milionů korun a z toho více jak šest milionů korun jde z městského rozpočtu. Navíc klientelu tvoří děti, které jsou z různých koutů republiky, " říká starosta Chebu Antonín Jalovec.

Centrum soudnictví pro Karlovarský kraj je v Chebu velmi reálným cílem. Krajský soud v Plzni chce totiž vybudovat pobočku, která by měla sídlit ve vedlejších prostorách po bývalé věznici.
Pobočka krajského soudu se asi vrátí po sedmdesáti letech do Chebu

Sociální služby, které se týkají například mentálně postižených dětí, jsou ale i tak v celkové nevýhodě. Rodiče postižených dětí mají problém najít vhodné bydliště pro jejich ratolesti, které se neobejdou bez pomoci ostatních. Své o tom ví i Petra R. z Chebu, která si přeje pro svého mentálně postiženého syna lepší domov. „ Mám už dá se říct dospělého syna, který od narození trpí mentálním postižením a je ještě k tomu autista. Bohužel já se sama o něho postarat nemohu a vhodných zařízení je pro takové osoby málo. Když byl syn ještě malý, navštěvovali jsme denní stacionář Mája, ale teď je několik let v Dobřanech, což není ideální. Přála bych si pro něj domov s individuálním přístupem. Vím, že se o sebe nikdy nebude moct sám postarat. a chci mu jeho život zpříjemnit co nejvíce to bude možné. Zatím to ale nejde. Takových zařízení je po republice málo. Dlouho čekáme, než se někde nějaké místo uvolní. Moc bych si přála, kdyby u nás v kraji něco takového vzniklo,“ popisuje maminka dvacetiletého syna.

Sociální službu město nehodlá rušit, potřebuje ji jen trochu usměrnit. „My netoužíme dosavadní službu úplně zlikvidovat. My jsme pouze avizovali útlum daných služeb proto, aby nebyli přijímáni další klienti, což by mohlo zkomplikovat jakékoliv změny a převod této služby. Jednali jsme na kraji s panem radním Pisárem o možnostech kooperace s krajem na dalším provozu. Zatím to vypadá, že bychom se s krajem domluvili, aby službu v příštím roce převzal, a to i její provoz s tím, že by město kraji bezúplatně převedlo celý areál včetně stávající vily, která si zaslouží poměrně nákladnou rekonstrukci, protože je ve špatném technickém stavu a pro provozování sociálních služeb není příliš vhodná,“ dodává starosta.

U hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních odhalili v sobotu další sochy.
OBRAZEM: U hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních odhalili další sochy

Pokud se podaří tento plán realizovat, tak zůstane místo v Chebu zachované. Týká se to jak pracovních míst, tak i klientů. Ke změně by mělo dojít v průběhu roku 2022. Jasno bude do konce tohoto roku.