Platí Cheb srovnatelné částky za svoz komunálního a tříděného odpadu jako okolní města? V prvním případě ano, ve druhém ne. I proto se chtějí představitelé města v nejbližší době sejít s vedením společnosti Marius Pedersen, která v Chebu svoz odpadů zajišťuje.

„Z vyhodnocení analýzy vyplynulo, že ceny, které Cheb platí za komunální odpad, jsou velice slušné, naopak u separovaného odpadu je ta částka vyšší," uvedla chebská místostarostka Daniela Seifertová.

„Aby bylo možné provést srovnání, bylo potřeba skutečně vynakládané částky prostřednictvím modelu upravovat. Na výslednou cenu má vliv například rozsah služeb, počet a typ nádob nebo vzdálenost od skládky. Zatímco Sokolov vozí odpady na skládku 5 kilometrů, Cheb 40. Ceny proto bylo třeba přepočítat na nějaký jednotný rozsah služeb," podotkl chebský starosta Petr Navrátil.

„Cheb platí za svoz tříděného odpadu přibližně 6 milionů korun ročně. To je i při zohlednění našich specifik hodně. Naším cílem je tuto částku snížit," vysvětlila Daniela Seifertová.

„Pokud se nám se svozovou firmou nepodaří dohodnout výhodnější cenu, vypíšeme soutěž a budeme hledat nového dodavatele," uzavřel starosta.

Ze srovnání vyplynulo například i to, že v Chebu je oproti jiným městům velmi rozšířený svoz bioodpadu. Kromě popelnic u rodinných domů se využívají i velkokapacitní kontejnery rozmístěné v zahrádkářských koloniích. Náklady na svoz odpadu navyšují i velké rekreační a chatové oblasti v okolí města, které ostatní města nemají.