S nárůstem počtu drogově závislých se potýkají podobně jako Cheb všechna větší města. S jejich chováním v ulicích města souvisí velké bezpečnostní a zdravotní riziko. U laviček, v trávnících, na nádražích, autobusových zastávkách a dokonce na dětských hřištích či v blízkosti škol hrozí nebezpečí poranění o odhozené jehly, které drogově závislí používají při aplikaci drogy.

V ulicích se do přímého kontaktu s tímto problémem dostávají i strážníci městských policií, i když řešení drogové problematiky nespadá do jejich kompetence. „Většinou na základě oznámení řešíme odstranění odložených injekčních stříkaček na vytipovaných místech. Několikrát ročně kontrolujeme i rizikové lokality, kde se narkomané zdržují,“ říká k problému ředitel Městské police Cheb Pavel Janošťák.

Podle odborníků by se občané stříkaček neměli nikdy dotýkat. Existuje velké zdravotní riziko přenosu závažných onemocnění jako je AIDS, žloutenka a dalších. Lidé by měli volat linku 156 a případně strážníkům ukázat nebo vysvětlit, kde se nebezpečný materiál nachází.

Ředitel Městské police Richard Kosík nám sdělil: „Naši strážníci jsou poučeni, jak mají postupovat. Vždy konají s největší opatrností a s ochrannými pomůckami. Většinou vyjíždíme na oznámení občanů. Jehly se dávají do speciálních kontejnerů a po určitém čase se odevzdávají k likvidaci do určených zdravotnických zařízení.“ Informace z Chebu hovoří o tom, že jen v letošním roce odstranili strážníci v katastru města již 107 použitých injekčních stříkaček.