Předběžné výsledky loňského sčítání lidu odhalily, že téměř jedna třetina lidí z Karlovarského kraje neuvedla svoji národnost. Jednalo se o dobrovolnou otázku, na kterou neodpovědělo 91 701 lidí.

„Otázka na národnost, která se liší od státní příslušnosti tím, že je především pocitovou volbou každého člověka, byla ve sčítání lidu dobrovolná. Zatímco v roce 2001, kdy se sčítání také konalo, nechtělo o své národnosti hovořit v Karlovarském kraji 5 645 lidí, vloni využilo možnost neodpovědět 91 701 obyvatel,“ uvedla Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Podle ní se nejvíce lidí přihlásilo k české národnosti. „K té se v kraji přihlásilo 194 452 lidí. Na druhém místě byla národnost slovenská, ke které se přihlásilo 7 351 obyvatel kraje, a na třetím místě byla německá národnost, ke které se na jaře přihlásilo 4 504 lidí,“ dodala ředitelka Šenitková.

Podle výsledků klesl také počet lidí, kteří se přihlásili k romské národnosti. „Při posledním sčítání se k romské národnosti přihlásilo 225 obyvatel. V roce 2001 to bylo o 528 lidí víc,“ pokračovala.

Další dobrovolná otázka se týkala víry. „Zde se lidem také nechtělo moc odpovídat. Stejně jako před deseti lety má nejvíce příznivců římskokatolická církev, ke které se přihlásilo 11 797 lidí. Na druhém místě byla Českobratrská církev evangelická,“ uzavřela ředitelka Šenitková.