Takové opatření začalo platit v chebských domech v ulici Hálkova 28 a 30. Tyto domy se nachází v blízkosti finančního úřadu u chebského nádraží. Jedná se zatím o první místo, kde k omezení dojde.

Nová vyhláška, která vyplácení doplatků ruší, bude platit nejen pro nové nájemníky, ale i pro ty, kteří se přestěhují z patra do patra soukromého domu. „K zrušení vyplácení příspěvků na bydlení nás dovedly výsledky šetření policie, strážníků a městského odboru sociálních věcí a zdravotnictví,“ konstatovala chebská místostarostka Eva Horná. Největší problém v Hálkově ulici je právě se záškoláctvím. Za ním následují drogy, rušení nočního klidu, na který si stěžuje stále více lidí z okolních domů. Stejně tak dalším obyvatelům okolních ulic vadí, že přibývá i vandalismu okolo této lokality. Město Cheb vyplácí doplatků na bydlení celkem 96 z toho je jich 14 právě v Hálkově ulici.

Ilustrační foto
Pošťačka si nechávala peníze

Na zmíněné adrese se podle vedení města soustřeďuje více než 20 procent sociopatologických jevů ve městě.

„V tuto chvíli neuvažujeme o tom, že bychom podobné opatření zavedli i v jiných lokalitách,“ řekl starosta města Zdeněk Hrkal. „Nicméně jsme si nechali zpracovat mapu, kde máme jasně znázorněno, kde dochází k nejvíce problémům našeho města. Z této mapy vyplývá, že téměř žádné sociopatologické jevy neregistrujeme na našich sídlištích, ale hlavně ve středu města. Dalším velmi kritickým místem v Chebu, podle zmíněné mapy, je i celá pěší zóna, což nás nemile překvapilo,“ poznamenal starosta.

Zastavením doplatku na bydlení chtějí města a obce přimět nepřizpůsobivé respektovat více zákony a vyhlášky.

Problematický soukromý dům v Hálkově ulici patří soukromé společnosti, která ho provozuje jako ubytovnu. V uplynulých letech patřil dům Českým drahám a následně také finančnímu úřadu. Ten si však vytvořil nové místo hned vedle, a tak dům zůstal prázdný.

KYNŽVARTSKÁ DAGUERROTYPIE je považována za nejcennější daguerrotypii na světě.
Zámek připravuje novou expozici, její součástí bude i daguerrotypie