S hrůzou zjistili představitelé a obyvatelé Poustky, že jim firma Algon načerno zaváží pozemek v katastrálním území Ostroh navážkou. Co hůř, v blízkosti pozemku jsou pstruhové vody.

„Na základě stížností našich občanů, jsme požádali o prošetření zavážení pozemků. Pozemky zaváží firma Algon od počátku srpna stavebním materiálem.

Firma materiál rozhrnuje buldozerem do údolí v několika metrových vrstvách až k povodí místního potoka, dochází k devastaci údolí, bylo přihrnuto několik desítek vzrostlých dubů a jiných stromů. Pozemky se nacházejí v ÚSES (územní systém ekologické stability – pozn. redakce) a v ochranném pásmu lesa. Nákladní auta devastují obecní komunikaci,“ podal podnět k prošetření starosta Poustky Jan Ryba na odbor životního prostředí Městského úřadu Cheb.

Viktor Kudláček, vedoucí odboru životního prostředí, informaci potvrdil s tím, že dosud probíhá šetření.

„Jeho výsledky by měly být známé koncem tohoto nebo počátkem příštího týdne,“ sdělil. Od počátku vyšetřování prý firma tuto činnost ukončila.
Z informací starosty Pousky navíc vyplynulo, že majitel pozemku celou situaci bere na lehkou váhu.