Nové občánky obce přivítali v Nebanicích. Čtyři děti společně s rodiči a ostatními příbuznými zamířily do obřadní síně místního obecního úřadu.

Slavnostní akci zahájily svým vystoupením dvě Barunky. „Barborka Kuchtová a Barborka Blahutová si s pomocí svých maminek připravily krásné básničky,“ informovala starostka Jitka Vlková. „Za to jim patří velké poděkování.“

Po projevu starostky následovalo podepisování do pamětní knihy a fotografování. „Je krásná tradice přivítat nové lidičky,“ řekla jedna z maminek. „Tentokrát se to povedlo tak, že není v přesile ani jedno pohlaví. Bylo to dva na dvě.“

„Do života jsme přivítali Karla Filípka, Tomáše Grundzu, Dominiku Čechvalovou a Viktorii Valentovou, všem jim přejeme krásné dětství,“ dodala starostka.