Toto rozhodnutí má platit od 1. července tohoto roku. „Zastupitelstvo města se bude návrhem zabývat na zasedání dne 27. dubna. Program benefitů má za cíl získat do Aše nové lékaře a podpořit ty stávající,“ sděluje starosta Aše Dalibor Blažek.

Vzniknout mají transparentní pravidla ve formě grantového schématu, schválená v orgánech města. „Budou řešit benefity pro příchozí i již zde působící lékaře. K financování programu ve výši 1,5 milionu korun ročně je navrhován výnos daně z hazardu,“ pokračuje mluvčí Aše Vrbata.

Město Aš mělo slavit v roce 2020 75. výročí oslav jejího osvobození. Velkou stopku této významné připomínce udělal kovid.
Aš se zaplní vojenskou technikou, oslaví se zpožděním 75 let od osvobození

Grantový systém by měl k dispozici jeden milion korun na vybavení ordinací a 500 tisíc korun na různé benefity. „Ze systému by se například hradilo určité procento náhrady pronájmu a energií v ordinaci, příspěvek na dopravu a bydlení, část pořizovacích nákladů na vybavení ordinace a nákup přístrojů, a podobně. Návrh předpokládá také přednostní přidělení služebního bytu a výhledově i domu atriového typu pro lékaře, kteří se zaváží v Aši působit,“ dodává starosta Blažek.