Přestože z fotografií, které má Deník k dispozici, by se dalo usuzovat, že v karlovarském Dopravním podniku (DPKV) po pádu střechy nastalo boží dopuštění, opak je pravdou. Podle ředitele Lukáše Siřínka se uprostřed areálu ze středy na čtvrtek minulý týden zřítil pouze jeden vazník, žádná škoda na nových autobusech nevznikla a především nikdo nebyl zraněn.

Podle ředitele byla stavba předána společnosti PEEM a nehoda se stala na předané stavbě. "To je problém stavební firmy. Staveniště je vymezený úsek, který je ohraničený a zabezpečený proti vstupu třetích osob. Nemůže se tam nacházet ani zaměstnanec DPKV ani majetek DPKV. DPKV má podepsaný dokument od právníků, v němž se k problému stavební firma hlásí. Firma PEEM nahlásila škodu na pojišťovně a my jsme současně stavební firmě poslali výzvu k úhradě škod, které nám tato firma způsobila," vysvětlil ředitel. Dodal, že stavební společnost ohlásila stav věci na stavebním úřadě, kde definuje proč k pádu vazníku došlo. "Pak proběhla opětovná obhlídka staveniště a sepis nového statického posudku, ve kterém je řečeno, že můžeme bezpečně fungovat v daných prostorech. Při události nedošlo ke škodě na zdraví ani zaměstnanců DPVK ani zaměstnanců firmy PEEM a práce na opravě vazníků a střešní konstrukce i nadále pokračují tak, jak je naplánováno, abychom do konce září 2024 měli veškeré vazníky opraveny," zdůraznil ředitel.

Setkání české pošty s vedením Aše.
Doručování v Aši se mění. Starosta a Česká pošta jednali o budoucnosti

Jeho slova potvrdil Jiří Vaněček (ODS), člen představenstva akciové společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, kterou stoprocentně vlastní město.

Dopravní podnik Karlovy Vary je tradičním provozovatelem hromadné dopravy v Karlových Varech. Provozuje pravidelné autobusové městské linky, zvláštní linky i příměstské linky během denního i nočního provozu. Specifikem karlovarské hromadné dopravy je provoz lanové dráhy z Divadelního náměstí k hotelu Imperial a od Grandhotelu Pupp k rozhledně Diana. Dopravní podnik Karlovy Vary nabízí také další služby spojené převážně s dopravou, například opravárenství, prodej pohonných hmot, lakovnu, mycí linku a další.