Festival nabídl divákům soutěžní přehlídku českých experimentálních filmů, projekce italské filmové klasiky i profil italské experimentální scény a široký doprovodný hudební program. Nechybělo ani vyhlášení tří vítězů Ceny Marienbad Film Festivalu.

„Držiteli ocenění v kategorii nejlepší český experimentální film se stali Michala Režová za výtvarný dokument Štvanice, Michal Kindrnay za vizuální esej Transformace a František Týmal spolu s Jiřím Roušem a Davidem Šmitmajerem za site specific projekt Taran,“ informoval za organizátory filmového festivalu Ondřej Hampl.

Třetí ročník festivalu letos navštívilo téměř dva tisíce diváků, kteří se zúčastnili projekcí 114 filmů a dalších audiovizuálních projektů, besed, přednášek, odborného Industry programu nebo filmově-výchovných programů pro rodiny s dětmi.

O vítězných filmech rozhodla tříčlenná mezinárodní porota. „V té zasedla filmová teoretička a dokumentaristka Andrea Slováková, italský filmový historik Francesco Pitassio a dramaturg archivního kina Ponrepo Milan Klepikov,“ uvedl Ondřej Hampl. „Porota dále navíc udělila dvě čestná uznání, a to Petru Skalovi za celoživotní přínos českému experimentálnímu filmu a Viole Ježkové za její bilanční dokumentární film Všechno má svůj čas,“ sdělil.

Marienbad Film Festival se nezaměřil jen na národní přehlídku českých experimentálních filmů, ale představil také současný italský experimentální film a bilanci tvorby vizuální umělkyně Adély Babanové. „V rámci zvláštního uvedení proběhly projekce filmů italského klasika Dino Risiho a filmu Extase Gustava Machatého.

Nechyběl ani doprovodný program. „Full Moon Forun nabídl na Kolonádě Ferdinandova pramene přednášky, workshopy a koncerty skupin Please the Trees, Pris, Kalle, Manon meurt nebo Core Belief,“ uvedla za spolek Švihák, který doprovodný program zorganizoval, Markéta Monsportová. Doprovodné akce navštívilo více jak pět set diváků.