Akvadukty jsou jakési mosty pro vodní toky. Jeden takový můstek je ve Slavkovském lese v Kladské nad rybníkem Horním Bahňákem. Pramenský potok se zde kříží s Dlouhou stokou, která ho podtéká. Potok pramení v lesích nad Kladskou a převeden po akvaduktu vtéká do Horního Bahňáku, dále teče do Dolního Bahňáku protéká Prameny a u Louky u Mariánských Lázní vtéká do Teplé.

Zatím co Dlouhá stoka rybníky Bahňáky obtéká zleva, pokračuje ke Krásnu a její vody jsou v Lokti pravobřežním přítokem Ohře. Dlouhá stoka je významná technická památka. Od roku 2003 nejprve jako kulturní památka a od roku 2014 jako národní kulturní památka zapsaná do seznamu pod názvem Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým. Vede velkou částí Slavkovského lesa a její délka je přes dvacet čtyři kilometrů. Stavět se začala v roce 1531 a vodní dílo bylo dokončeno v roce 1536. Vodu Dlouhé stoky využívaly provozy báňských děl na hlavních cínových ložiskách ve Slavkovském lese.

Náhonem Teplé Bystřice pořád teče voda, už přes čtyři staletí
Náhonem Teplé Bystřice pořád teče voda, už přes čtyři staletí

Nejbližším dalším akvaduktem je most převádějící vodu náhonu Teplé Bystřice nedaleko železniční zastávky Havlovice na Domažlicku. Dřevěný akvadukt je jediný svého druhu v republice a vodě umožňuje téci nad železniční tratí. Další akvadukty jsou například v Chomutově nebo na Schwarzenberském kanálu.