Rozsáhlá rekonstrukce čeká v příštím roce Geipelovu ulici v Aši. V těchto dnech celou stavební akci posvětili zastupitelé města. Jedním z důvodů byly i množící se stížnosti občanů, kteří bydlí v sousedství této silnice. Lidem vadil totiž hluk nákladních vozů projíždějících po kamenné dlažbě, ze které je komunikace tvořena.

„Stavba se provede v roce 2016. Odboru správy majetku a investic bylo zároveň uloženo zařadit na tuto investiční akci do rozpočtu uvedeného roku finanční prostředky ve výši 15 milionů korun," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

K dispozici má město již projektovou dokumentaci, včetně vydaného stavebního povolení, připravovat se bude výběrové řízení na zhotovitele.

„Stav ´Geipelovky´ se od té doby navíc postupně zhoršil po výměně vodovodního potrubí, na jaře příštího roku se zde bude vyměňovat potrubí plynové," poznamenal Milan Vrbata.

Navíc je tato ulice jedním z hlavních přivaděčů nákladních aut k hranicím s Německem, tudíž je zde velmi hustá doprava.

„Když tudy kamiony anebo nákladní auta projíždí, lidé to pociťují, jako kdyby bylo zemětřesení o síle 3 stupňů Richterovy škály," vysvětlil důvody petice starosta města Dalibor Blažek.

Ulice Gustava Geipela je jedna z nejstrmějších v Aši, dlouhá je asi 380 metrů, prakticky po celé délce je vydlážděná dlažebními kostkami. Jedná se o frekventovanou komunikaci, navazující na výjezd z města k hraničnímu přechodu do Německa po ulicích Okružní a Selbské.

Současnou kamennou dlažbu by na této silnici měla vystřídat živice. Navíc se silnice v těchto místech zúží. „Každá rekonstrukce komunikace se musí provést podle aktuálních norem. Ze šířky deset metrů tedy vznikne komunikace o šířce 6,5 metru," poznamenal starosta.

Jak už vedení města informovalo, plán investic na rok 2016 se bude lišit od roků předchozích. „Rekonstrukce v ulici Gustava Geipela bude pravděpodobně jedinou velkou akcí, přičemž pozornost bude v tomto období upřena především k opravám majetku," dodal mluvčí ašské radnice.