„Na nedávném Fóru Zdravého města se sešlo rekordních 70 návrhů, ze kterých nakonec vzešla desítka projektů, které obyvatelé považují za prioritu,“ sdělil mariánskolázeňský místostarosta Samuel Zabolotný. „Projekty odrážejí široké spektrum zájmů a potřeb občanů. Od infrastrukturních vylepšení přes podporu sociálních služeb až po kulturní iniciativy. Je jasné, že lidé mají zájem o komplexní rozvoj života ve městě. Z našeho pohledu je velice pozitivní fakt, že se priority obyvatel kryjí s prioritami vedení města,“ podotkl místostarosta.

Radní se nyní budou zabývat projekty s nejvíce hlasy. „Některá z přání obyvatel jsou snazší na realizaci, jiná však budou vyžadovat dlouhou, pečlivou a náročnou přípravu. To je třeba případ stavby nové radnice. I přes to se budeme všem projektům věnovat,“ slíbil místostarosta.

A jakým způsobem byla témata vybrána? V listopadu loňského roku se v domě Chopin uskutečnila veřejná diskuze. „V prvním kole občané podávali návrhy u šesti tematických stolů. Každý mohl předložit libovolný počet návrhů u každého stolu, vyjma Stolu mladých. Celkem se sešlo 70 návrhů, tedy výrazně více než v minulém roce,“ popsal průběh akce Pavel Knára, koordinátor komunitního plánování. „V dalším kole přítomní vybírali dva nejlepší návrhy od každého stolu - opět s výjimkou stolu mladých, kde si studenti a žáci dle pravidel Fóra Zdravého Města hodnotili své nápady sami. Do finálního hlasování tedy postoupilo 12 návrhů.“ Z těch pak občané vybrali TOP 10 priorit.

Fórum Zdravého města si dává za cíl být co nejobjektivnější, a proto se po diskuzi v domě Chopin výsledky ještě potvrdily v rámci takzvané Ověřovací ankety. V ní se lidé měli možnost rozhodnout o všech původních dvanácti návrzích z finálního hlasování. Průnikem této ankety a hlasování v Domě Chopin vzniklo 10 témat, která nyní budou předložena radním města.

Projekty v pořadí podle počtu hlasů:

• Nefunkční písková/mlatová cesta podél Úšovského potoka

• Osvětlení na chodníku od Kauflandu k Zimnímu stadionu + kontrola bezdomovců

• Nová radnice - přístupná, bezbariérová

• Přejezd obchvatu pro cyklisty

• Arnika - letní kulturní scéna

• Zdarma MHD nad 70 let (65)

• Volnočasové sportovní plochy (fotbal, basketbal…) na sídlištích - přístupné veřejnosti

• Modernizace Dětského domova

• Změna systému odpadového hospodářství (chytrá zařízení)

• Nízkoprahové zařízení pro bezdomovce - zázemí přes den