Co to znamená? Pro hasiče z tohoto zařazení neplynou žádné výhody, jak by si někdo mohl myslet.

„Organizační složka byla zřízena na základě metodiky zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů a je to proto, že město financuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů Háje,“ vysvětlil Jiří Kubec, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení města Cheb.

V loňském roce například hasiči dostali od města 196 tisíc korun a 63 tisíc korun dotace, letošní rozpočet činí 235 tisíc korun na zabezpeční činnosti jednotky. „Uvidíme, zda bude Karlovarský kraj nabízet nějaké dotace,“ doplnil Kubec. Jak dodal, hájenská jednotka je zařazená do kategorie jednotek požární ochrany jako JPO 5, tedy do té nejnižší.

„Já vím, dělají to dobrovolně a my je potřebujeme, ať už se týká akcí města nebo práce s dětmi, v tom je musím pochválit,“ řekl.
Potíží, které hasiči řeší, je ale víc. „Máme dvě zásahová vozidla, ale jedno z nich je v takovém stavu, že už neprojde technickou kontrolou. Potřebujeme velitelské vozidlo a auto na převoz dětí na soutěže. Když vyjedeme se zásahovým vozem, pak nemůžeme do akce, když se něco stane,“ nastínili hasiči.

„Tuto otázku jsme řešili s velitelem jednotky už minulý rok,“ odpověděl Kubec. „Ve schváleném rozpočtu je letos na opravy schválená částka 75 tisíc korun. Do ní by se měla vejít jak oprava vozidla DAF, které je zařazené do poplachového plánu, tak i oprava Mercedesu, který má shnilou podlahu.“

Osobní automobil měli Hájenští získat od Hasičského záchranného sboru. „To jsem také řešil s velitelem, ale hasiči přišli se svým požadavkem pozdě. Auto už bylo přislíbené do Hradce Králové. V současné době ovšem hasiči nemají podmínky pro rozšiřování vozového parku, chybí parkovací místo i prostředky na provoz. Vše je ale v jednání, v prostoru garáží se provádí úpravy a pokud budou podmínky a důvod pro využití osobního auta, myslím, že to není problém,“ vyjádřil se Jiří Kubec.

Největší problémy spatřuje v administrativní části. Pokud hasiči něco potřebují, musí napsat žádost a řádně ji zdůvodnit. To se týká i počítače, na který hasiči čekají, nebo vyhrazených parkovacích míst pro členy výjezdové jednotky.

Jak se zdá, dobrovolný sbor by potřeboval administrativní sílu na vypisování žádostí.
„Je to běh na dlouhou trať, ale situace se pomalu zlepšuje. Jsme na začátku, jednotka vlastně teprve začíná fungovat. Například otázka zařazení do vyšší kategorie JPO souvisí také s přístupem hasičů ke vzdělání a k výjezdům,“ zakončil.