Útočiště o.p.s. Cheb připravilo pro děti navštěvující nízkoprahový klub pravidelná měsíční témata. Tím prvním březnovým bylo konfliktní chování, agrese a násilí. Na besedě s pracovníky kriminální policie si povídaly o šikaně, nepřiměřené obraně, ublížení na zdraví a formách násilí.

„Jednalo se o násilí domácí, partnerské, fyzické, psychické a další,“ informuje na stránkách zařízení vedoucí Jana Kotounová. „Také se dozvěděly, jak předcházet různým konfliktním a problémovým situacím a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc,“ píše vedoucí. Ratolestem se velmi se líbil závěr besedy, když si měly možnost vyzkoušet pouta nebo prohlédnout služební pistoli.

„Já jsem ještě nikdy pistoli zblízka neviděl,“ poznamenal sedmiletý Tomášek z Chebu.

Chebské Útočiště touto besedou nekončí. Dubnovým tématem je trestná činnost. Květen je ve znamení debat na téma láska, vztahy, sexuální chování. V červnu přijde na řadu fyzické a duševní zdraví, v červenci, již o prázdninách to bude volný čas a rekreace. Na srpen připravuje Útočiště povídání o činnosti klubu, jeho programu a službách. V září se děti dozví něco o nebezpečnosti návykových látek, v říjnu přijde složité téma sociální zdatnost. O partě a vrstevnících se bude mluvit v listopadu, o rodině v prosinci, o škole v lednu a jako poslední přijde v únoru na řadu rasismus a xenofobie.