Po lednových předčasných volbách jsou Prameny opět bez usnášeníschopného zastupitelstva. A tentokrát je to jen něco málo přes měsíc po ustavujícím zasedání. Na post zastupitele rezignoval jediný opoziční zastupitel sdružení Svobodné Prameny Aleš Dittert a s ním i všichni náhradníci tohoto uskupení.

pozice odstoupila před jednáním zastupitelstva, na kterém se měla projednávat dohoda o společném postupu s firmou, které obec dluží zhruba padesát milionů korun. „Starostka Michala Málková svolala zastupitelstvo, v jehož programu bylo schválení pro obec nevýhodných smluv,“ odůvodnil Aleš Dittert svou rezignaci. Podle Aleše Ditterta totiž soubor pozemků, osm vrtů a dvě vodní plochy ocenila znalkyně na deset milionů korun. „Je to nápadně nízká a nevýhodná částka pro obec,“ upozornil Aleš Dittert. „Starostka hájila cizí záměry, než aby s péčí řádného hospodáře chránila zájmy obce.“

Tomu se ale Michala Málková ostře brání. „Místo toho, aby Aleš Dittert využil mandátu a snažil se společně hledat nejrychlejší a nejefektivnější řešení pro obec, opírá se o nevýhodnost koncepční smlouvy s věřitelem, aniž by vstoupil do společného jednání,“ řekla Michala Málková. Podle jejích slov je největší problém v tom, že Aleš Dittert nekomunikuje se zbytkem zastupitelstva a ani nechodí na pracovní schůze.

Jedno je ale jisté, obec bude opět několik dalších měsíců bez usnášeníschopného zastupitelstva. Zbylí zastupitelé nemohou schválit rozpočet a vlastně ani dále pokračovat v úsilí docílit toho, aby obec začala konečně normálně fungovat. Předčasné volby už v obci nebudou, Pramenští budou rozhodovat v řádných volbách na podzim.

Situace, kdy občané Pramenů chodí k předčasným volbám, se v obci opakuje prakticky pravidelně.

Prameny se do potíží dostaly kvůli neúspěšnému projektu stáčírny minerálních vod.

Téměř tři roky vedl obec správce.

Pětice se našla až v roce 2012, kdy se stala starostkou Michala Málková. Ta svůj post obhájila i v řádných volbách.

Problémy začaly před třemi lety. Poprvé se zastupitelstvo rozpadlo v roce 2015. Tehdy opoziční zastupitelé i jejich náhradníci složili mandát kvůli špatné atmosféře v obci. Opozice tvrdila, že pomyslnou poslední kapkou byla výpověď z nájmu pozemku, kterou měl od radnice dostat jeden z obyvatelů. Podle starostky za problémy mezi zastupiteli stál plán dostat do nového územního plánu objekt stáčírny.

A tak šli Pramenští k urnám znovu. Klid zbraní ale nevydržel dlouho. Loni v červnu se zastupitelstvo opět rozpadlo. Podle členů hnutí Svobodné Prameny měla obec uzavřít smlouvu s ruským investorem.

To ale členové Svobodných Pramenů považovali za riskantní. K lednovým volbám přišlo téměř 87 procent voličů.

Společné Prameny v čele se současnou starostkou získaly čtyři mandáty, Svobodné Prameny s lídrem Alešem Dittertem pak jeden mandát.