O tom, jak ještě více podpořit rozvoj části Německa a Ašska, již několikrát jednali zástupci z obou stran hranic. Němečtí představitelé nyní přišli s tím, že by například na Ašsku a v přilehlých německých oblastech rádi rozšířili cyklostezky, které jsou v této části země ve stále větší oblibě.

„Německo ukázalo městu Aš prezentaci hotové koncepce nového takzvaného regionu ILE, kterou by vytvořila společnost Böhringer z Wunsiedelu, jako koncept rozvoje území trojstátí Bavorsko Sasko Čechy, a rozvoj sítě cyklostezek," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

ILE je snaha o vytvoření spojitého přeshraničního mikroregionu trojstátí Bavorsko, Sasko, Čechy, který by měl utužit mezinárodní spolupráci a ukázat členským obcím cestu společného rozvoje.

„Němci městu Aš představili výsledek práce města Adorf, který připravil aktualizovanou mapu všech cyklostezek a cyklotras v našem regionu," poznamenal mluvčí Aše.

Němečtí partneři pak přišli také s návrhem, že by se v regionu Bavorska, Saska a Čech měly objevit nové cyklostezky, které by doplnily ty stávající.

„Jednou z navržených stezek pro cyklisty je například cyklostezka, pracovně nazvaná ´Perlová´, která by dle studie měla vést po trase Oberkotzau Rehau Schönwald Selb a Aš," informoval Milan Vrbata.

Německá strana má také v plánu další prodloužení už existující ´Halštrovské´ cyklostezky až k prameni Bílého Halštrova u Výhled a její dokončení z opačné strany, v okolí Adorfu.

„Další možnosti, jak rozšířit síť cyklostezek, mohou nabídnout stávající cyklostezky Euregia Egrensis, které náš region ale míjejí. Tato síť má dostat nové značení a po revizi by se do ní mohlo zakomponovat i celé již zmíněné trojstátí," dodal Vrbata.