Ačkoliv je Německo od měst na Chebsku vzdálené jen několik málo kilometrů, žáci už o němčinu nemají takový zájem jako dřív. „Připadá mi lepší učit se angličtinu, protože se ji učí samotní Němci,“ pověděl čtrnáctiletý gymnazista Jan Schmied z Chebu. „Němčinu tedy považuji za zbytečnou. Proto jako druhý jazyk zvolím francouzštinu.“ Pokles zájmu o mateřštinu našich 'sousedů' potvrzují i ředitelé škol na Chebsku. Ašské gymnázium není výjimkou. Podobný trend zaznamenali, ačkoliv nabízejí studentům možnost získání Sprachdiplomu nebo spolupráci s německými školami. „V primách již máme tento rok víc angličtinářů,“ sdělila ředitelka školy Lenka Kalčicová. „Němčinu preferují spíš starší děti na čtyřletém gymnáziu.“

Absolventi mají v této otázce jasno. „Do České republiky, také na Chebsko, míří firmy z Asie,“ pověděl vysokoškolák Jiří Pechr z Chebu. „Ti se spíš domluví anglicky. Proto raději přijmou člověka mluvícího stejným jazykem.“