Záměr nezhatily ani protesty části obyvatel. V sousedství chebského civilního hřbitova je tak zatím uloženo 5600 ostatků německých vojáků. Lidovému spolku pro péči o válečné hroby se už podařilo zjistit identitu asi 2700 z nich a oslovit pozůstalé třetiny těchto vojáků.

„Nejde nám o budování patriotických monumentů,“ řekl Fritz Kirchmeier, tiskový referent německého Lidového spolku pro péči o válečné hroby se sídlem v Kasselu. „Myslíme si ale, že by každý člověk měl být důstojně pohřbený,“ vysvětloval. „Mrtví na tomto hřbitově nás nabádají k míru,“ dodal. Podle něj je uložení ostatků důležité také pro pozůstalé.

O tom, jak je pro Němce tento krok významný, svědčí i fakt, že do Chebu mají na pietní akci přijet asi dva tisíce lidí.
„Otázka vojenského hřbitova se na chebské radnici řešila už v 90. letech 20. století,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil. „Tehdy se zastupitelé rozhodli myšlenku nepodpořit.“

Německá strana se ale v roce 2006 ozvala znovu. Ani tehdy situace nebyla snadná. Když o záměru začali zastupitelé Chebu jednat, vyvolalo to mezi lidmi velmi rozporuplné reakce. Citlivá byla tato otázka především pro generaci, která válku zažila. Referent německého spolku potvrdil, že se s podobnými reakcemi setkávají často. Dohromady pečují ve 45 státech o 827 hřbitovů, na kterých je pohřbeno 2,3 milionu obětí obou světových válek. „Ani po šesti desetiletích není tato záležitost snadná. Chápeme, že jsou vzpomínky lidí stále dost živé,“ dodal Kirchmeier.

Chebský starosta Jan Svoboda doufá, že by snad vojáci mohli po tolika letech najít klid. „Je důležité si uvědomit, že ty kříže nejsou žádnou oslavou, ale obrovským mementem.“

Na pohřebiště v Chebu se názory různí. „Byli to přece také lidé,“ řekl Jaroslav Marek z Chebu. „Myslím si, že se Češi moc otáčejí do minulosti. Žijeme ale v roce 2010 a podle toho bychom se měli chovat. Dopřejme jim už klid.“

Výstavbu válečného hřbitova v Chebu, stejně tak jako jeho správu, financuje německá strana. Vznik ale chebská radnice podmínila nutnými investicemi do celkového zvelebení celé lokality. Cheb od německé strany dostal na místní civilní hřbitov 24,6 milionu korun. Práce, které se za finance naplánovaly, jsou téměř hotové. Provedlo se například oplocení a odvodnění hřbitova, oprava kaple, hrobek, ale i přilehlé komunikace.