„Veškeré technologie jdou velmi rychle dopředu, a to nejen mobilní telefony a počítače jako takové, ale i zdravotnická technika není výjimkou. Pakliže tu byl přístroj, který byl deset let starý, tak počítačová tomografie respektive výpočet je úplně někde jinde. Když to shrnu, tak benefity pro pacienty jsou méně záření a rychlost, pro zaměstnance je velkou výhodou snadná manipulace s přístrojem a lékaři kvitují vetší fluktuaci pacientů za méně záření. V tom je dle mého názoru největší posun,“ sděluje Martin Čvančara, provozní technický ředitel a člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice, pod niž chebská nemocnice patří.

Radiologické oddělení Nemocnice Cheb vyšetří na počítačovém tomografu ročně v průměru 5700 pacientů. Mezi nejčastější vyšetření patří CT mozku, CT páteře a následuje CT břicha a CT plic. „Jelikož Nemocnice Cheb obsluhuje téměř sto tisíc lidí a poskytuje akutní péči, tak kvalitní a rychlý přístroj je v dnešní době nezbytností, takže výměna CT za nový přístroj je pro nemocnici velmi pozitivní a podstatný krok vpřed. Další rovinou je, že tato událost je jeden ze signálů, jenž je pro mě jako pro ředitele nemocnice zásadní, a který společně s rekonstrukcí nemocnice svědčí o tom, že ji chceme provozovat jako akutní lůžkové zařízení, že tady má své místo, a že stojí za to se snažit, aby fungovala,“ informuje generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

Takto vypadalo náměstí Dr. Milady Horákové minulý týden.
Trávníky ve Varech někde téměř zmizely. Sucho stojí město miliony korun

Podle mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéty Singerové mezi méně častá, ale neméně důležitá vyšetření, patří angiografie cévního systému, a to hlavně plicních tepen při emboliích a karotid, tedy krčních tepen s tepnami mozku u mozkových příhod. „Pacienti zde podstupují také angiografická vyšetření dolních končetin, což je zobrazení cév respektive tepen a žil. U těchto vyšetření hraje důležitou roli kvalitní vyšetřovací i rekonstrukční software poskytující lepší výsledky,“ říká Markéta Singerová.

Další benefity vyjmenoval i zástupce primáře chebského radiologického oddělení Martin Trpák. "Zásadní rozdíl staré versus nové CT je jednoznačně v technických a softwarových parametrech, díky kterým pak dochází ke kvalitnějšímu zpracování nasbíraných dat při vyšetření,“ potvrzuje.

Loket
Průvodce v mobilu ukáže v Lokti i ta místa, která nejsou běžně přístupná

Právě kvalita obrazu je jednou z předností nového přístroje. Díky rozšíření počtu řad detektorů z 64 na 128 lze všechna vyšetření provádět v kratším čase a zároveň i s nižší dávkou rentgenového záření na pacienta. „Jak říkal pan doktor Trpák, tak mezi přednosti nového CT přístroje patří lepší zobrazovací metoda, vyšetření bude podstatně rychlejší a nižší dávka záření je také velmi podstatná Každý přístroj je potřeba časem vyměnit, protože mimo jiné i náklady na servis stoupají, takže deset let je optimální doba, kdy by k výměně přístrojové techniky cétéčka mělo dojít,“ sděluje ředitel Nemocnice v Chebu Martin Krušina.

Pozitiva nového přístroje kvituje i náměstkyně pro nelékařská povolání Nemocnice v Chebu Miroslava Korseltová. „My v tom vidíme z pozice nemocnice především výhodu pro pacienty. Mnoho pozitiv přináší i personálu,“ doplňuje náměstkyně Korseltová.

Výměna CT a jeho instalace do současných prostor radiologického pracoviště trvala pouhých 23 dní. Vyžádala si drobné stavební úpravy podlah či odstranění naváděcích laserů, které sloužily primárně pro vyšetření onkologických pacientů.

Přestavba chebské nemocnice jde takzvaně ruku v ruce s modernizací a obnovou přístrojového vybavení.