První pozitivně testovaný pacient na COVID-19 byl zjištěn na oddělení následné péče v sokolovské nemocnici. A to i přes veškerá nadstandardní hygienická i systémová opatření a zákaz návštěv platný od 2. března letošního roku.

Nemocná žena byla na oddělení přemístěna ze zařízení sociálních služeb v polovině března. Měla počínající příznaky tohoto onemocnění a obratem podstoupila test. „S nárůstem počtu nemocných v ČR byla tato situace nevyhnutelná. Pro tyto případy má nemocnice vypracované interní postupy a krizový plán, který průběžně aktualizuje,“ říká mluvčí nemocnice Markéta Singerová. „V současné době probíhá řízeně další testování pacientů a zaměstnanců s vazbami na toto oddělení,“ dodává.

Všechna opatření jsou podle ní adekvátní reálné epidemiologické situaci. Pro pacienty s onemocněním COVID-19 je vyčleněna část nemocnice. „Její běžný provoz není dotčen. Za zvýšených epidemiologických opatření probíhají i nadále akutní operace, porody a další nezbytné lékařské zákroky. Ambulance přijímají pacienty. Ti i zaměstnanci jsou o aktuální situaci a opatřeních v nemocnici průběžně informováni. Odpovědnost vůči našim pacientům je na prvním místě, stejně jako bezpečnost našeho personálu,“ říká ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Nemocnice vyčlenila lůžka pro potřebu zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně s možností umělé plicní ventilace a s možností oxygenoterapie, dle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací. „Nově vzniklé takzvaně infekční oddělení jsme personálně zabezpečili, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a zajistili věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19.

Na nově vzniklém oddělení byli do včerejška hospitalizováni a testováni čtyři pacienti. U žádného z nich se nákaza nepotvrdila a byli propuštěni do domácího doléčení,“ uvádí mluvčí. Celkově bylo od začátku nákazy otestováno 46 zaměstnanců nemocnice a všechny testy dopadly negativně. O pacienty s nákazou koronavirem se starají i v nemocnici v Chebu aktuálně je jich tam devět. Pět lidí z řad zdravotnického personálu ale už skončilo v domácí izolaci.

V Karlových Varech je v nemocnici šest pacientů s pozitivními testy na COVID-19.