Karlovarská krajská nemocnice vykázala za loňský rok ztrátu přibližně šedesát milionů korun. Za hlavní příčinu považuje generální ředitel Jiří Fojtík pokles úhrad od zdravotních pojišťoven a navýšení osobních nákladů. Krajská nemocnice má totiž o devadesát procent více pracovních úvazků než v uplynulém roce. To znamená, že sice vyřešila nedostatek středního zdravotnického personálu a částečně i akutní nedostatek lékařů, ale za vysokou cenu.

Peníze krajským nemocnicím bere i zvláštně nastavený systém úhrad.

„Ne všechny nemocnice jsou za výkony, které provedou, placeny stejně. Fakultní nemocnice obdrží za výkon o přibližně třicet procent více než krajské. Dostáváme se tak do problému, kdy bychom měli poskytovat stejnou úroveň zdravotní péče, za niž ale dostáváme méně peněz. To není spravedlivé. Za stejný výkon a stejné náklady dostáváme méně peněz. Je to dvojí financování zdravotnických zařízení, které nás staví do role méně atraktivního sirotečka,“ uvedl radní pro zdravotnictví Václav Larva (ČSSD).

Karlovarský kraj proto hodlá vyvolat jednání na celostátní úrovni, aby se tato deformace v úhradách odstranila. „Jinak to je pro nás likvidační,“ zdůraznil radní pro životní prostředí Jaroslav Bradáč (ČSSD). Vedení Karlovarského kraje je ale v rychlém narovnání systému úhrad skeptické. „Tato čísla, s nimiž se dá oficiálně pracovat, máme v ruce poprvé. Zatím můžeme jenom nadávat, protože by vše mohlo změnit pouze řešení systémové, ne krátkodobé,“ uvedl radní Larva.

Nyní vedení Karlovarského kraje hledá cestu, jak dluh krajské nemocnice snížit. „Možnosti zde jsou. Můžeme snížit základní jmění společnosti nebo otevřít nové obory. Nic není nemožné. Zatím jsme rozšířili počet členů představenstva krajské nemocnice na šest, z nichž jeden je ekonomický odborník, a vyžádali jsme si ekonomickou statistiku. Situaci se snažíme řešit,“ konstatoval Bradáč. Podle radního Larvy nemocnice neustoupí od náborových příplatků pro střední zdravotnický personál a od stipendií pro nové lékaře.