Vzniklá situace kolem chebské nemocnice nás donutila k tomuto kroku. Na místě je krátké vysvětlení, tok informací o její budoucnosti není jednoznačný. Jinak jsou informováni zdravotníci a jinak zástupci města. Nejhůře je na tom veřejnost, často se stává obětí divokých pověstí. Již tuto skutečnost je nutno podrobit tvrdé kritice. Otázkou však je, zda zodpovědní činitelé mají vůbec jasno, co se kolem nemocnice v blízké, ale také vzdálenější budoucnosti bude dít? A nebo je budoucí scénář tak katastrofický, že s ním nemají odvahu vystoupit před laickou veřejnost?! Nechceme vyvolávat paniku, ale dosavadní informovanost tomu plně nahrává. Nejde totiž o zanedbatelnou maličkost, ale o životní problém. Ve hře je existence desítek zdravotníků a zdraví tisíců pacientů nejen z Chebu, ale celé spádové oblasti.

Také další zprávy o nemocnici nejsou povzbudivé. Ani zde se nemůžeme spolehnout na oficiální zdroje. Z věrohodného pramene, primářského prostředí, pochází informace, že dojde k likvidaci dvou dalších lůžkových oddělení. Jedná se o neurologii a ORL, otázkou jenom je, kdy k tomu dojde. V předchozích jednáních o něčem podobném nepadla žádná zmínka. Bezprostředně jsou ohroženy mikrobiologie, hematologie a biochemie. Přeloženo do laické mluvy, je tak vážně ohrožen chod chirurgie, interny a jiných oddělení. Lékaři těchto oddělení budou čekat, až vzorky dorazí do Karlových Varů a odtud se vrátí výsledky! Na místě je otázka, jaké důvody vedou k těmto opatřením? Je to snad finanční lukrativnost těchto služeb a nebo jde o vážně míněné „úspory“?
Zařízení nemocnice beznadějně zastarává, investice jsou omezené na minimum. Nelze se proto divit, že za těchto okolností dochází k destabilizaci v personální oblasti. Odchází odborníci, neexistují záruky odborného růstu. Aby nám bylo rozuměno, nežádáme něco, co by bylo na úkor okolních nemocnic. Jde nám o to, aby Chebská nemocnice dostala pouze to, co jí po právu náleží. Aby se z ní nestal jakýsi druhořadý lazaret. Pokud se tak stane, potom lze hovořit o nevídané administrativní aroganci a lhostejnosti vůči potřebám druhého největšího města v kraji a jeho regionu.

Městský výbor MO ČSSD v Chebu
Klub zastupitelů ČSSD v Chebu