Nejde o nahodilé a neuvážené kroky

Fáma vládne světem. Do podobné podpásové kategorie se řadí i démonizovaná informace o hrozivé ztrátě nemocnic Karlovarského kraje, která má koncem roku přesáhnout 100 milionů korun! Částka pro běžného člověka tak nepředstavitelná, že se zní protočí oči. A když se ktomu podsune vysvětlení, že je to důsledek amatérského řízení nemocnic, hned je všechno jasné… Jenže každá bublina splaskne, když promluví fakta. Právě proto, že je to bublina.

Jak je to doopravdy

Naše společnost Karlovarská krajská nemocnice a.s. skutečně kobdobí srpna 2007 vykazuje ztrátu ve výši 52 mil Kč, což oproti plánu představuje ztrátu 33mil Kč. Hned úvodem je však třeba poznamenat, že jsme ztrátu neprojedli, nemocnice nevytunelovali, ba ani nejde o důkaz naší manažerské nedostatečnosti. Nejvýznamnější podíl na této ztrátě mají dvě nákladové položky a to osobní náklady a spotřeba materiálu. Jen nárůst osobních nákladů činí meziročně za prvních sedm měsíců 43 mil Kč! Jednak jde o negativní dopad nového Zákoníku práce, a jednak je onen nárůst způsoben transformací mezd našich zaměstnanců vprůběhu fúze.

Nejen platy šly nahoru

Výsledkem růstu osobních nákladů je skutečnost, že průměrná mzda vnaší společnosti narostla meziročně o 3040 Kč. U lékařů jde o částku 7711 Kč. Je logické, že pokud dojde knavýšení některé nákladové položky a nezvýší-li se současně příjmy, je třeba vpřípadě požadavku na vyrovnaný rozpočet hledat úspory. To vpraxi znamená jinou nákladovou položku snížit. Vnašem plánu se navýšení mělo kompenzovat snížením nákladů ve spotřebě zdravotního materiálů, léků a služeb. Bohužel realita je taková, že naši pacienti (při minimálně srovnatelném objemu poskytnuté zdravotní péče) spotřebovali mnohem větší množství zdravotnického materiálu a léků. Důvod je prostý. Přesun některých léků zrežimu tzv. proskripce do paušální úhrady (zejména voblasti onkologické terapie) představoval pro nemocnice nárůst o 33 milionů korun. To tedy ve výsledku znamená, že ona tak často diskutovaná ztráta představuje více péče pro pacienty a vyšší platy i pro ty, kteří s potěšením na onu ztrátu poukazují zdviženým ukazováčkem.

Na dluh žít nelze

Naším trvalým cílem je udržet vyšší platy pro zdravotníky a pacientům nabídnout kvalitnější péči. Nemůžeme však na to dlouhodobě doplácet. Vždyť téměř celý nárůst příjmů ze zdravotního pojištění ve výši zhruba 48 milionů spolykaly vyšší platy za sedm měsíců. Proto musíme hledat další zdroje nad rámec zdravotního pojištění. Půjde o racionalizaci léčebných procesů, dojde na zlevnění obslužných provozů. Ale především významné úspory přinese centralizace. Nikdo zhalasných kritiků si nedokáže představit to ohromné množství práce schované za sjednocením číselníků, norem, softwarových aplikací vedoucí k vytvoření jednotné cenové a obchodní politiky tří donedávna samostatných subjektů. Ale je to jediná cesta, jejíž ovoce už brzy začneme sklízet. Neumíme dělat zázraky, všechno má svůj čas. Ten však konečně začíná mluvit vnáš společný prospěch. Jsme přesvědčeni, že zvolená cesta je správná a včasovém horizontu už několika měsíců budou přesvědčivě promlouvat její výsledky.

Mgr. David Hanzl

předseda představenstva

Karlovarské krajské nemocnice, a.s.