Výnosy na úrovni téměř 100 miliónů korun se mohou chlubit jen některé firmy našeho regionu. Kupodivu k takovýmto společnostem patří i Městská nemocnice v Mariánských Lázních. Jejím majitelem, jak už napovídá název, je samo město Mariánské Lázně.
„Zatímco v roce 2001 se naše výnosy pohybovaly ve výši 63,2 milionů, v loňském roce to už bylo 98,9 milionu korun,“ potvrdil informace o solidním hospodaření městské nemocnice v Mariánských Lázních její ředitel Jiří Kestřánek.

Nárůst výkonů nemocnice je dobrou zprávou také pro vedení města. Zdravotnické zařízení kvůli tomu potřebuje mnohem menší dotace než v minulých letech. Ty činili podle ředitele ještě v roce 2001 pět milionů. „V roce 2006 to bylo už ´pouhých´ 800 tisíc korun,“ dodal ředitel. V pořádku je podle něj nejen ekonomika, ale také personální situace. Ta je, jak uvedl, stabilizovaná. Největším problémem ale zůstává sehnat nové kvalifikované lékaře.
Nemocnice v posledních pěti letech vykazuje neustálý zisk, který investuje do nákupu nových moderních zařízení. „Potom narůstají i výkony na odděleních chirurgie a urologie,“ zdůraznil ředitel.
Přesto ale zisk nemocnice nebude stačit na její komplexní rekonstrukci. Tu měl zaplatit strategický partner, kterého si radnice našla. Tato společnost Mediterra ale své rozhodnutí stále odkládala. Podle starosty Mariánských Lázní je posledním termínem září letošního roku. Problém je údajně v majetkových změnách v této společnosti.

„Pokud nedojde k dohodě, opravíme nemocnici sami. Projekt by se ale musel z původních 72 miliónů snížit zhruba na 40,“ poznamenal mariánskolázeňský starosta Zdeněk Král.
Vedení města chce nemocnici zachovat a nadále zkvalitňovat její služby. Mariánskolázeňská urologie už v současné době patří mezi špičková oddělení v regionu.
„Naše chirurgické oddělení také začalo s prováděním nejnáročnějších laparoskopických výkonů, jako jsou operace střev,“ uvedl náměstek pro léčebnou péči Matěj Hladký.

Mariánskolázeňským lékařům přitom pomáhá moderní technika. Například přístroj Ligasure několikanásobně snižuje krevní ztráty při operacích.
„Je to chytrá ´mašinka´, která je použitelná při laparoskopických i klasických operacích,“ řekl primář chirurgického oddělení Josef Švec.
„Nemocnice funguje, potvrzují to i slova odborníků. Nikdo se nemusí bát léčení u nás,“ shrnul starosta Zdeněk Král.
Městskou nemocnici má v každém případě čekat transformace na obchodní společnost. Jejím cílem má být i návrat gynekologie a pediatrie.