„Z novinářů udělali idioty,“ tak komentuje Tomáš Pospíšil, primář kožního oddělení karlovarské nemocnice, takzvané Desatero komunikace pro zaměstnance, které museli pracovníci Karlovarské krajské nemocnice podepsat před prázdninami. V něm je přesně napsáno, jak mají s novináři mluvit a jaká slova mají volit. Situace ale během prázdnin vygradovala, protože ne všichni lékaři nařízení dodržují, a dostali se tak do problémů. Desatero je totiž součástí směrnice nemocnice. Její porušení je považováno za porušení pracovních povinností.

„Nemocnice není soukromá instituce,vlastní ji kraj a jeho součástí jsou všichni jeho obyvatelé. Máme právo se proto vyjádřit ke koncepci nemocnice a k tomu, jak by měla fungovat. Mám z toho pocit, že vy, jako novináři, máte v nemocnicích v kraji utrum,“ říká primář Pospíšil.
Desatero se nelíbí ani dalšímu lékaři z karlovarské nemocnice Filipu Bergrovi, který je navíc členem lékařských odborů. „Jsme snad svobodní lidé. Nejsme vazalové žádné firmy,“ konstatuje Berger.

Člen dozorčí rady nemocnice a náměstek hejtmana Petr Horký (ČSSD) zatím nechtěl říci, co si o novém nařízení myslí. „Příští týden zasedá dozorčí rada, kde budu chtít slyšet vysvětlení,“ poznamenává.
Jednoznačný názor na desatero má naopak hejtman Josef Pavel (ODS). „Vypovídá to o komunikaci v každé společnosti. Je to firemní kultura. Každá firma už má dnes mluvčí. Podívejte se na ministertsva, tam také na dotazy odpovídají mluvčí,“ vysvětluje hejtman Pavel a dodává: „Nic špatného na desateru nevidím a divím se, proč se kolem něho dělá takový humbuk. Co je v tom za problém?“

Ředitel karlovarské nemocnice Jiří Štefan nechtěl konstatovat, zda bylo zavedení desatera šťastné či nikoliv. „Určitě to nemělo za cíl bránit zaměstnancům svobodně se vyjádřit. Pokud někdo nařízení poruší, je to o další diskusi, jak s ním naložíme. Směrnice jsou závazné,“ uzavírá Štefan.

 

Desatero komunikace pro zaměstnance Karlovarské krajské nemocnice a.s.


1. Buďte vlídní. K médiím se musí každý zaměstnanec chovat vždy vlídně, ať už zrovna řeší jakýkoliv jiný problém.

2. Odkažte na tiskové oddělení (TO). Všechny otázky týkající se společnosti, nemocnice a oddělení (například organizační, personální i finanční problémy vašeho pracoviště), anebo problémy týkající se dokonce pacientů ve vztahu k péči poskytované v KKN komunikuje tiskový mluvčí. Na požadavek novinářů reagujte slovy typu: „Děkuji vám za váš zájem o naši nemocnici (společnost, oddělení), na všechny vaše otázky vám rádi odpoví v tiskovém oddělení (tiskový mluvčí).“ Alternativa: „Obrate se prosím nejprve na tiskové oddělení“. Dejte novináři kontakt na TO: (Tiskové oddělení – číslo…/e-mail:…).

3. Nedejte se zviklat. V případě naléhání novináře: „Máte přece svůj názor“ – stejně laskavým způsobem znovu trvejte na tom, aby se obrátil na TO.

4. Informujte nadřízené. Po každém kontaktování ze strany médií, informujte své nadřízené a přímo TO (tiskového mluvčího).

5. Počítejte s triky. Postupujte zcela identicky, i když si nejste jisti o koho se jedná (například „běžný občan“, který chce jen informace o nemocnici). Raději počítejte s tím, že je to novinář, zpravidla se nebudete mýlit. Máte právo novináře důrazně odmítnout, pokud přijde neohlášen přímo na vaše pracoviště – opět jej odkažte na TO.

6. Chovejte se svobodně, ale odpovědně. Pokud chcete vyjádřit svj občanský postoj k jakémukoliv tématu, anebo jste k němu vyzváni a netýká se oblastí vymezených v bodu 2, zdůraznte, že se jedná o váš osobní postoj a nezaměňujte jej s postojem zaměstnavatele. Dbejte svých povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, zejména dobrého jména vaší nemocnice a vašeho zaměstnavatele. Nehovořte v těchto případech s novinářem na pracovišti v pracovní době. Výjimkou jsou situace, kdy jste o vyjádření pro média požádáni tiskovým mluvčím nebo vedením společnosti.

7. Chraňte své zájmy, společnost vám pomůže. V případě, že na vás média přijdou s čímkoliv, co se přímo i nepřímo dotýká vaší osoby i osoby vašeho kolegy i kolegyně – chraňte své zájmy a stručně popřete zjevnou lež, dále ale okamžitě vyhledejte pomoc TO. Pokud si nejste jisti jak byste měli reagovat, odkažte rovnou na TO, bezprostedně poté postupujte podle bodu 4.

8. Chcete aktivně oslovit média? V případě, že chcete uspořádat tiskovou konferenci, například na zajímavé zdravotní téma, které mimo jiné řeší vaše pracoviště, vždy se obraťte na TO. Stejný princip platí i pro případ, že jste na tiskovou konferenci pozváni jako pasivní i aktivní „účinkující“ – musíte si vyžádat souhlas vašeho nadřízeného a tiskového mluvčího.

9. Podáváte odborné informace? V případě, že jste požádáni o vyjádření k odbornému tématu, kterým se profesionálně zabýváte a nemá bezprostřední vztah k nemocnici, dohodněte si termín s novinářem a písemně požádejte o souhlas TO (e-mailem). Tato podmínka vás může chránit před novináři, kteří nemají čisté úmysly a pro něž je „odborné“ téma jen záminkou, jak se k vám dostat. Zaměstnanci TO novináře znají a jsou schopni vám pomoci. Pokud je to jenom trochu technicky možné, žádejte přítomnost zaměstnance TO, anebo alespoň jednoho svědka z řad vašich kolegů, rozhovor si nahrávejte.

10. Chraňte své pacienty (zákazníky). Nikdy nepodávejte jakékoliv osobní a lékařské informace, které se týkají vašich pacientů médiím! (Výjimku tvoří výjimečné krizové situace, kdy ale komunikaci zcela řídí tiskové oddělení a vedení společnosti).