Pod heslem centralizace na straně jedné , decentralizace na straně druhé a ozdravení ekonomiky byly odstartovány změny ve všech třech nemocnicích Karlovarské krajské nemocnice a.s. (KKN ).Tyto změny,které nemají většinovou podporu odborné veřejnosti a jsou vrozporu se Zdravotním plánem Karlovarského kraje byly schváleny Radou Karlovarského kraje na jejím mimořádném zasedání 17.července.Ovšem již před tím byly zrozhodnutí výkonného ředitele KKN Mgr. Hanzla provedeny radikální změny vněkterých částech laboratorního komplementu aniž by byly dostatečně ekonomicky a odborně zdůvodněny.Byla zrušena oddělení mikrobiologie vChebu i vSokolově,redukovány výkony biochemických laboratoří vSokolově i vChebu a bylo zrušeno pracoviště zpracování krve hematologického oddělení vChebu.Další silnou kávu naservíroval zřizovatel chebským vpodobě návrhu na zrušení oddělení neurologie a výhledově i oddělení ORL,redukci lůžek na interně (přesto,že trvale je kapacita přetížena) a na oddělení onkologie a radioterapie.Říká se tomu „opatření koptimalizaci“.Tato opatření jsou odmítána veřejností,odborníky i politickou reprezentací .V prohlášení pracovníků Lékařského odborového klubu chebské nemocnice je většina těchto opatření opakovaně odmítána.Ale bavit se spracovníky- to přece není styl vedení KKN.Tomu je bližší pracovníkům nařizovat,zakazovat a udržovat je vnejistotě.

Připravovaná „optimalizace“ nemocnice vChebu byla projednána i vRadě města Chebu.Ta navrhovaná opatření odmítla,požádala o zrušení usnesení Rady Karlovarského kraje k„optimalizaci“ a předložení kvalifikované koncepce rozvoje KKN,která bude podložena důkladnou analýzou současného stavu.Stejně jako většina veřejnosti jsem tuto výzvu velmi přivítal.Věřil jsem(přestože ji hejtman odmítl spoukazem ,že chebští nic nepochopili),že přinese změnu.To by ovšem za ní musel stát chebský starosta.Ale zatím nestojí.Na jednání na Krajském úřadu konaném 28.8.2007 se chebské nemocnice na rozdíl od ašského starosty nezastal. A následující den nepodpořil na jednání Dozorčí rady KKN návrh předsedy na zařazení bodu programu kodvolání předsedy představenstva a výkonného ředitele Mgr.Hanzla .

Je,podle mého názoru, snad poslední možnost nápravy.Tou možností je prosadit na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje zrušení usnesení Rady Karlovarského kraje týkající se „optimalizace“.Upozorňuji,že ta se dotkne nepříznivě občanů ze spádové oblasti chebské nemocnice. A těch je více než sto tisíc.Věřím,že krajští zastupitelé budou na jejich zájmy myslet až dojde khlasování.