Obrazy, které Útvar pro zastupování státu ve věcech majetkových získal po bývalých okresních úřadech v Karlovarském kraji, budou dělat radost hostům v lázeňských domech v Lázních Kynžvartu.

„V rámci nabídky státním institucím projevily o třiadvacet obrazů zájem Léčebné lázně Lázně Kynžvart,“ informoval Andrej Bančanský, referent vztahů k veřejnosti Útvaru pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle jeho slov se jednalo o reprodukce květin, kytic, krajin nebo zátiší. „Předány byly bezúplatně a jejich účetní hodnota činí více než jednačtyřicet tisíc korun,“ uvedl.

V případě Léčebných lázní Lázní Kynžvart to není první věc, kterou tímto způsobem získaly. Před rokem řešil úřad kuriózní pozůstalost. Jako takzvanou odúmrť získal téměř dvě stě párů ponožek. Ačkoli byly ponožky, se kterými zesnulý obchodoval, označeny soudem za bezcenné, a tedy určené k likvidaci, nabídl je úřad k převzetí jiným organizačním složkám.

O nové a netknuté ponožky tehdy projevily zájem pouze dvě instituce, Výchovný ústav a dětský domov se školou Kostomlaty pod Milešovkou a Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Obě organizace tehdy situaci vyřešily gentlemansky a rozdělily si páry ponožek mezi sebou spravedlivě.