Z hlediska výskytu je domácí násilí nejrozšířenější trestný čin, bez ohledu na počet odhalených případů. A nevyhýbá se ani obyvatelům Chebska. Hovoří o tom statistiky Intervenčního centra v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím, jehož jedna z poboček sídlí přímo v Chebu. Právě tam se mohou se svými problémy přijít svěřit lidé, kteří potřebují pomoc odborníka, psychické povzbuzení nebo podporu při řešení tíživé životní situace.

„Klienti u nás hledají porozumění i zastání ve svých rozhodnutích," uvedla Mgr. Eva Chalupníková Doležalová, vedoucí Intervenčního centra v Karlovarském kraji, které provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. „Mnohdy se obávají řešit svůj problém rovnou s policií a vkládají naději do spolupráce s námi. Často jsme také jediní, komu jsou ohrožené osoby schopné říci podrobněji o své momentální situaci. Vnitřně cítí, že potřebují jakýsi podporující mechanismus, jenž by je na nelehké cestě ke změně provázel," přiblížila pocity klientů. „S každým, kdo za námi přijde, mluvíme otevřeně o všech rizicích, která jsou s neřešeným domácím násilím spojená. Naší snahou je, aby ohrožená osoba nahlédla na domácí násilí jako na problém, který se časem prohlubuje a výrazně zhoršuje kvalitu života," doplnila vedoucí.

Intervenční centrum v Chebu
Pracoviště Intervenčního centra v Chebu sídlí na adrese:
Palackého 1562/8
Telefon: 359 807 001, 736 514 095
E-mail: domacinasili@pomocvnouziops.cz

Osobní konzultace si mohou zájemci předem domluvit telefonicky nebo využít hodiny určené pro veřejnost. „Na požádání poskytujeme telefonické a osobní konzultace, lidé nás mohou oslovit i prostřednictvím e-mailu. Nabízíme základní sociální a právní poradenství související s oblastí domácího násilí, krátkodobou terapeutickou podporu. V případě potřeby umíme zprostředkovat odborné psychologické a odborné právní poradenství i další návazné služby. Pro ohroženou osobu také sestavujeme bezpečnostní plán a nabízíme pomoc při vypracování různých písemných žádostí a podání," popsala službu Doležalová.

Z veřejně dostupných výzkumů je patrno, že se s některou z forem domácího násilí setkalo 10 až 15 procent osob starších patnácti let, což je v Karlovarském kraji přibližně 40 tisíc osob.

Právě domácí násilí je hlavním tématem projektu s názvem ´Bojovníci proti násilí na ženách´, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Cílem projektu je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu nebezpečného pronásledování. Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice s cílem potlačit tyto závažné negativní jevy. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016.

Besedy, přednášky a prezentace

Osvětová kampaň zahrnuje například besedy ve vybraných středních školách v Karlovarském kraji a sérii setkání s odborníkem na problematiku domácího násilí a stalkingu.

Dotazníkový průzkum

Ve městech Žlutice, Jáchymov, Kraslice, Sokolov, Cheb a Františkovy Lázně hodlá nyní nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., realizovat dotazníkový průzkum s cílem zjistit konkrétní potřeby místních obyvatel a cílových skupin. „Nejen v těchto městech, ale i okolních obcích hodláme oslovit až 1200 respondentů. Po získání potřebného množství dat vypracujeme podrobnou analýzu výstupů, abychom mohli přesněji zacílit naši kampaň, čímž zvýšíme její efektivnost," uvedl Milan Hloušek, PR manažer Pomoci v nouzi.

Naučná publikace o domácím násilí a stalkingu

Téma domácího násilí nezůstane skryté ani žákům II. stupně ZŠ, studentům SŠ a VOŠ. Pro ty bude určená populárně-naučná publikace zpracovaná ve formě komiksu. Lehce srozumitelný komiksový příběh jim názorně ukáže a vysvětlí, co je to domácí násilí, jakou může mít podobu, jak je možné se chránit. Samostatná kapitola bude věnovaná problematice stalkingu. Nebezpečné pronásledování je totiž obecně považováno za zvláštní projev násilí. Hlavním znakem jsou plánované a úporné projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti, které pronásledovaná osoba vnímá jako obtěžující a ohrožující. Plánovaný náklad publikace je 1000 kusů.