Jak jste si poradili s časem kdy jste museli divadlo uzavřít? A jak jste vyřešili zaměstnance, kteří nemohli svou práci vykonávat kvůli překážkám na straně zaměstnavatele?

Představa, že lze divadlo takzvaně zakonzervovat je samozřejmě nesmyslná. Změna programu sebou přináší mnoho činností, které je nutné vyřešit a zařídit. Od vrácení vstupného počínaje, až po hledání vhodných termínů u přesunutých titulů konče. Od 11. března jsme prozatím vrátili vstupné převyšující částku půl milionu korun. Každý rok v náročném programu hledáme vhodné termíny pro revize technických součástí budovy a méně důležité záležitosti odsouváme na pozdější termíny. Nyní je příležitost věnovat se hlubší údržbě jevištních technologii a dalších prostor. Jsou samozřejmě odvětví, například propagace, pokladna divadla a hledištní servis, kde je nyní využitelnost minimální, až žádná. U zaměstnanců na plný úvazek jsme zvolili zařazení na jinou pracovní činnost.

Máte statut obecně prospěšné společnost města. Museli jste krátit rozpočet nebo řešit i jiné problémy? Máte už vyčísleny ztráty?

Upravovat rozpočet budeme zcela určitě, ale spočítat ztráty je prozatím příliš brzy. Přesnější čísla lze zpracovat, až po ukončení mimořádných opatření, které nás zatím pořád velmi omezují v provozu.

Jak na divadlo dopadne odložení Mezinárodního filmového festivalu, protože i divadlo bylo vždy po dobu jeho konání využíváno organizátory jako projekční sál?

Když nepočítám absenci velké kulturní akce, tak samozřejmě přicházíme o příjem z pronájmu sálu.

Budete hrát i během prázdnin? Jak máte připravenou dramaturgii v této problematické době?

Na prázdniny připravujeme rozšířený program v podobě večerních představení, pohádek a prohlídek divadla.

Co byste vzkázala divákům, mají mít obavy z návštěvy divadelních představení?

Pokud budeme všichni dodržovat zvolená opatření, tak nejsou obavy namístě. Podpora diváků v podobě návštěvy divadla je pro nás nejdůležitější.