„Byl jsem křtěn 31. prosince 1944 ve stáří pěti měsíců v kostele sv. Mikuláše v Chebu. Tak pozdě proto, že byla válka. Tento rok slavím své 65. jubilejní křtiny – železné,“ začíná své vyprávění německý farář Wolfgang Stingl.

„V duchu se mi stále zjevoval obraz mého kostela s impozantními pozdně gotickými věžemi. Paní Barbora Winterling, rozená Friedrich, krajanka z Židovské ulice poblíž kostela, mi vyprávěla, jak zažila zničení věží z bezprostřední blízkosti v květnu 1945. Tehdy jí bylo 24 let. Američané totiž měli za to, že jsou ve věžích pozorovatelny,“ vzpomíná chebský rodák.

„Byl to pro mne velký dar, jako řízení osudu, když jsem při jedné ze svých návštěv 9. července 2008 byl náhodou u toho, kdy byla osazena jedna z věží. Známý si mohl udělat jedinečné snímky. Byl to ohromný zážitek. Nyní je chebské panorama zase v pořádku, tato válečná škoda je odstraněna. Vlastně jsem nevěřil, že by to bylo možné. Nyní je třeba udělat vše pro to, aby byly odstraněny i další válečné škody. Moc doufám, že vztahy mezi Čechy a Němci budou opět tak dobré, jako bývaly kdysi. Nakonec Chebsko a celá Chebská pánev je tou částí země, kde mají tisíce německých občanů své staleté kořeny. Obnovením chrámových věží na kostele sv. Mikuláše byl dán mě a mé duši dar – hodně štěstí a požehnání pro můj starý Cheb,“ dodává farář.

Návrat vysokých jehlancovitých věží odstraňuje šrám, který si v očích pamětníků neslo panorama města - díky takzvanému provizornímu, sedmimetrovému zastřešení - od sklonku 2. světové války. Završuje se tak tříleté úsilí městského Nadačního fondu Historický Cheb, jemuž se podařilo nashromáždit s přičiněním řady sponzorů potřebných téměř devět milionů korun.

Helmice jsou 26 metrů vysoké a váží 23 tun. Věžičky, které je doplňují, měří 13 metrů a váží čtyři tuny. Na každé věži jsou čtyři. Pozlacená makovice na helmici jižní věže skrývá tubus s poselstvím pro budoucí generace.

„Jsou v něm uloženy výstřižky z denního tisku, nějaké mince, seznamy radních, zastupitelů, členů správní rady nadačního fondu a farní dokumenty,“ uvedl předseda Nadačního fondu Historický Cheb Michal Pospíšil.