„Smyslem akce není jen dosáhnout co nejlepších výsledků při čtení a psaní Braillova písma, ale hlavně jeho propagace mezi slepými i zdravou veřejností," řekl jeden z organizátorů soutěže Emil Miklóš.

Komise soutěžící rozdělila do dvou odlišných skupin. V jedné byli lidé slepí od narození, kteří prošli výukou Braillova písma na prvním stupni základní školy. V druhé pak soutěžili ti, kteří o zrak přišli až později během svého života.

Kromě čtení Braillova písma se také v sobotu soutěžilo v disciplínách, jako bylo například psaní na mechanickém braillském psacím stroji nebo psaní na počítačové klávesnici.

„Chce to prostě cvik jako u všeho ostatního," prozradil Deníku soutěžící Tomáš. „Já se Braillovo písmo učil už od základní školy. Nijak mi to nepřekáželo v tom, abych dokázal vystudovat bakalářský titul v oboru historie na Karlově univerzitě v Praze," poznamenal.

Na výjimečnou soutěž se poprvé přišel podívat dokonce i samotný chebský starosta Petr Navrátil.

„Myslím si, že o Braillově písmu toho ve společnosti moc nevíme, ani o tom, co obnáší se ho naučit číst nebo psát," uvedl starosta Chebu Petr Navrátil. „K návštěvě této soutěže mě přiměla především zvědavost," konstatoval Navrátil.

(wun)