Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci dubna 2024 celkem 9 257 uchazečů o zaměstnání. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,53 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,58 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

„Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci dubna 2024 lidé ve věku 55 až 59 let (1 164 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 12,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem,“ sdělila Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Den uniformovaných sborů první republiky se konal v Mariánských Lázních
Den uniformovaných sborů první republiky se konal v Mariánských Lázních

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 185 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 115, tj. o 5,0 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (850 tj. 38,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 10 952 Kč.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,51 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Louny, Ústí nad Labem, Děčín a Ostrava.

Ve Františkových Lázních zahájili už 231. lázeňskou sezonu.
Slaví se už od roku 1793. Lázeňská sezona ve Františkových Lázních začala

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,52 %), který se umístil na 41. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,68 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči (3,26).