Dnešním článkem bychom chtěli upozornit na občasnou nepozornost motoristů. Mnohokrát řidič, poté co usedne do vozidla, zapomene zapnout jeho příslušné osvětlení. Neosvětlené vozidlo je pak pro ostatní účastníky silničního provozu špatně viditelné.

V České republice povinnost rozsvěcovat obrysová a potkávací světla, případně světla pro denní svícení ve dne, přímo ukládá zákon číslo 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Pod příslušnými paragrafy je stanoveno, jaká světla se musí používat a kdy.

Oproti řidičům, kteří zapomenou osvětlení zapnout, brázdí naše silnice i mnoho takových, kteří sice svítí, ale nesprávným způsobem. Proto, aby lépe viděli, nebo aby byli lépe viděni, pak rozsvítí všechna světla, která na vozidle najdou. Zákon říká, že dálková světla se smí použít jen tehdy, pokud není vozovka souvisle dostatečně osvětlena, nebo pokud by neoslňovala ostatní účastníky silničního provozu. Na železničním přejezdu nesmí být použita ani potkávací světla, pokud by oslňovala vozidla v protisměru.

Jistě jste jako motoristé zažili okamžik, kdy proti vám jelo auto, které mělo zapnuté mlhovky. I užívání těchto světel je však upraveno v zákoně. Přední mlhová světla smí řidič použít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní mlhová světla pak řidič v takových případech užít musí. I tady se může stát, že řidič světla sice zapne ve správný čas, ale když vyjede z mlhy nebo přestane pršet či sněžit, světla nechá svítit dál. Pro protijedoucí vozidla to pak může často být velmi nepříjemné.

Motoristé by také neměli zapomínat, že činná plocha světel nesmí být nijak zakrývána nebo znečištěna. Mnoho vozidel má na světlometech nalepená různá mračítka, samolepky či jiné předměty, které brání jejich kvalitnímu fungování.

Policisté se s takovými případy setkávají dnes a denně, a to nejen při běžných silničních kontrolách. Každý by si měl uvědomit, že se tyto prohřešky mohou předně také stát příčinou dopravní nehody. Všechny výše popsané skutky jsou postižitelné podle přestupkového zákona. Policisté mohou za takové činy uložit blokovou pokutu. V některých případech mohou řidiči přijít i o body.

Uniformovaní strážci zákona radí, aby se k sobě všichni účastníci silničního provozu chovali ohleduplně. K tomu neodmyslitelně patří i přiměřené osvětlení vozidla.

Policie ČR