Cílovou skupinou Dětského úsvitu jsou pěstounské rodiny a jedinci s diagnózou nebo poruchou autistického spektra včetně Aspergerova syndromu. „Pomáháme veškerým dětem v nesnázích. Jsme tady pro všechny děti, které potřebují podat pomocnou ruku. Za tímto účelem děláme řadu projektů jako je třeba Maják – cesta bezpečí, což je celoroční program pro děti, dále pořádáme pravidelnou ponyterapii. Jedná se o typ kontaktní terapie, kde se ladí dětská psychika, uvolňuje tenze a napětí, aby dětský svět byl naplněn co nejvíce pozitivními prožitky a zážitky, protože je řada dětí, které mají dětství složité, náročné a trápí se, takže tuto pomoc nabízíme, aby v tom nebyly sami, “sděluje vedoucí sociální pracovnice Dětského úsvitu v Chebu Sonia Sudimacová.

V případě, že soud rozhodne o svěření dítěte do pěstounskou péče, tak ta se následně rozhodne pro organizaci, která s ní uzavře dohodu o výkonu pěstounské péče. „Zákon nám ukládá povinnost nabízet vzdělávání, takže nabízíme pravidelně vzdělávací programy pečujícím osobám. Součástí vzdělávacích programů jsou dětské skupiny, kde opět s dětmi pracujeme interaktivně zážitkovou formou. V naší dětské akademii máme mimo jiné veselou jógu s angličtinu, SPECkluby, kde rozvíjíme psychosociální dovednosti dětí, tvořivé dílničky, apod. Nabízíme ale i příměstské tábory. Pěstounům poskytujeme odbornou pomoc, asistujeme při kontaktu s biologickou rodinou. Snažíme se jim být maximální oporou. Pokud něco potřebují, tak za nimi pravidelně dojíždíme, sdílíme jejich problémy, nasloucháme a jde nám o to, aby byl naplněn především nejlepší zájem dítěte v součinnosti s pěstouny, takže nabízíme emoční, sociální, informační i psychickou podporu,“ uvádí Sudimacová.

Jsou dva základní typy pěstounské péče. „Pěstounská péče je buď na přechodnou dobu, kdy dítě u pěstounů může být nejdéle rok a poté je pěstounská péče na dobu neurčitou, to znamená do doby, kdy je dítě zletilé. Dalším typem je pěstounská péče příbuzenská/nezprosředkovaná nebo nepříbuzenská/zprostředkovaná. Pěstounem nemusí být nutně manželský pár, může jím být i žena, která nemá vlastní děti a je sama či žena samoživitelka,“ popisuje.

Nezisková organizace Dětský úsvit získala významné ocenění. „Jedná se o ocenění Ministerstva vnitra České republiky za zmiňovaný projekt Maják - cesta bezpečí v rámci evropské ceny prevence kriminality. Získali jsme druhé místo v České republice, a to minulý rok. Našimi partnery v tomto projektu je Městská policie Cheb, Policie ČR Karlovarského kraje, Okresní státní zastupitelství Cheb, zástupci z řad psychologů, advokacie, kdy prostřednictvím zážitkové pedagogiky a interaktivních zážitkových programů nabízíme dětem ucelený program, který vede ke spolupráci, vzájemné toleranci, respektu a ke skutečným hodnotám, aby děti dokázaly poradit nejen sami sobě ve svízelných situacích, ale aby dokázaly poradit a pomoci jiným dětem v nesnázích. Projekt akcentuje i šíření právního povědomí. Probírali jsme témata jakou jsou šikana, kyberšikana, apod.. Tento projekt je významně podpořený Karlovarským krajem, odborem prevence kriminality. Děti, které projdou úspěšně tímto projektem, se symbolicky stávají "Strážcem Majáku" a jsou skutečně oceněni odznakem tohoto Majáku a nositeli pomyslné štafety,“ vysvětluje sociální pracovnice, která je hlasem dětské duše.

Dětský úsvit má řadu programů nejen pro děti. „Lektorujeme v mateřských školkách zážitkovou formou. Máme pro děti připravené například jednu z našich publikací "Příběhy Berušky Milušky". Tyto publikace jsou našimi vlastními autorskými publikacemi a jsou šířeny zdarma. Opět to pojednávají o Úmluvě o právech dítěte, ale i o citovém poutu a vzájemné spolupráci mezi dětmi. Děti se ale učí i o lásce k přírodě. Vytváříme edukačně - naučné publikace, které jsou zaměřené na témata, se kterými se v naší práci potkáváme. Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud dětí, především naším pěstounům,“ uzavírá.

Velkým přáním Soniy Sudimacové je, aby každé dítě mělo naplněné dětství a láskyplný, bezpečný domov.