Případ chebského cestovatele Miroslava Mondeka, o němž již Deník informoval, má pokračování. Miroslav Mondek se dostal do sporu s policejní hlídkou, zda spáchal či nespáchal přestupek, když se se svou motorovou koloběžkou pohyboval na komunikaci. Podle jeho slov s ním na místě policista neřešil žádný konkrétní přestupek.

„Policejní hlídka, která vykonávala dohled nad silničním provozem v Chebu, jednala podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a v souladu se zákonem č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích,“ reagovala chebská policejní mluvčí Martina Hrušková. „Policejní hlídka řádně a předepsaným způsobem zastavila řidiče, po kterém požadovala předložení potřebných dokladů pro provoz a řízení vozidla. Řidič nepředložil žádný doklad o provozu a řízení vozidla, pouze svůj osobní doklad. Řidiči bylo na místě sděleno, že porušil ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, a že jeho vozidlo nemá předepsané osvětlení. Řidič s tímto nesouhlasil, proto policisté na místě sepsali oznámení o přestupku, kde bylo uvedeno jednání přestupku. Řidič se k dané věci mohl na místě vyjádřit, ale odmítl. Oznámení o přestupku bylo dále postoupeno příslušnému správnímu orgánu,“ poznamenala policejní mluvčí.

„Dnes (v pátek – pozn. redakce) jsem měl jednání s velitelem obvodního oddělení Cheb venkov a teprve při tomto jednání jsem se dozvěděl, že mě hlídka zastavila kvůli chybějícím odrazkám,“ bránil se Miroslav Mondek. „Na místě se ale o světlech vůbec nejednalo,“ řekl.

„Navíc jsem chtěl nahlédnout do spisového materiálu, ale to mi nikdo neumožnil s tím, že jej policisté odeslali na odbor silničního hospodářství a dopravy v Chebu,“ dodal. Na odboru dopravy již dostal Miroslav Mondek několik informací, za jakých podmínek je možné provozovat na komunikacích jízdu s motorovou koloběžkou.

Na postup policistů si ale stěžoval.

„Vzhledem k tomu, že Miroslav Mondek podal několik stížností na jednání policistů, nebude se policie dál k případu až do jeho vyšetření vyjadřovat,“ doplnila Hrušková.

Řidiči, kteří si pořídí elektrický skútr či tzv. motokolo, musí se řídit zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, mimo jiné se musí také řídit zákonem č. 56/2001Sb., o technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a dále vyhláškou 341/2002Sb. přílohou 13, kde je přesná definice vybavení vozidla.

Motokola můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří motokola, které mají technické osvědčení a mohou jezdit po pozemních komunikacích a do druhé skupiny patří ty, které technické osvědčení nemají, jejich pohyb je značně omezený a musí se tedy řídit vyhláškou 341/2002 Sb., přílohou 13. Vyhláška přesně stanovuje pravidla, že motor nesmí mít výkon nad 1 kw a její maximální konstrukční rychlost nesmí převýšit 25 km/h. Pokud motokola, elektrické skútry, koloběžky aj., mají vyšší parametry, než stanovuje uvedená vyhláška, tak už tyto stroje spadají do skupiny motocyklů a je nezbytně nutné mít řídičský průkaz příslušné skupiny a používat ochrannou přilbu. Takové vozidlo tudíž podléhá schválení technické způsobilosti a musí mít příslušné doklady. Někteří výrobci těchto strojů dokonce na to i upozorňují, že jejich výrobky mají vyšší parametry a nesplňují vyhlášku 341/2002 Sb. s tím, že lze jejich stroj odborně upravit na hodnoty, které pak vyhovují uvedené vyhlášce. V opačném případě je lze užívat výhradně mimo pozemní komunikace.

Základní podmínkou pro provoz vozidla na pozemních komunikacích je tedy schválení technické způsobilosti. Motorová kola, koloběžky, elektrické skútry aj., sice nepodléhají registraci a nemusí mít tedy registrační značku, ale musí mít doklad o schválení.

Podléhají totiž schválení technické způsobilosti prostřednictvím výrobců, kterým vydává ministerstvo dopravy technické osvědčení a výpis technického osvědčení. Řidič samozřejmě musí mít platné řidičské oprávnění skupiny AM.

Bez řidičského průkazu, helmy a registrace lze jezdit na pozemních komunikacích pouze na těch koloběžkách a jízdních kolech s dodatečně montovaným motorkem, která ale neztratila původní charakter jízdního kola, takže i bez motorku musí být i nadále použitelné, tedy poháněné lidskou silou. Dále nesmí být při montáži motorku narušeny žádné nosné části ani konstrukce jízdního kola. Montáž pohonného systému na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech. Motorek musí být montován dodatečně a výrobce musí mít na trhu jízdní kolo i bez tohoto motorku.

Alternativně pak může prodávat motorek samostatně či uzpůsobený k dodatečné montáži. Výkon motoru nesmí přesáhnout 1kW, u spalovacích motorů nesmí zdvihový objem přesáhnout 50cm3 a maximální konstrukční rychlost takového vozidla nesmí přesáhnout 25km/h. Mimo jiné jízdní kolo musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku. Zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Odrazka oranžové barvy na obou stranách pedálů, tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti. Na parscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena světelnou signalizaci a osvětlení, a další.