Pět dosud prázdných nik a kartuší na stěnách chebských domů budou moci už od pátku obdivovat obyvatelé a návštěvníci města Cheb.

„Při fotografování starého města jsme zjistili, že na mnohých domech jsou prázdné niky a kartuše. V roce 2004 jsme jich více než dvacet vybrali a oslovili přední české výtvarníky, s úmyslem tato místa znovu oživit,“ uvedl Zbyněk Illek, ředitel chebské galerie G4.

Umělci, kteří nabídku přijali, se o rok později zúčastnili semináře o historii města i jednotlivých domů a ulic. Obrazovou dokumentaci objektů z počátku minulého století a stav z jeho druhé poloviny připravil tehdejší ředitel Státního archívu v Chebu Jaromír Boháč.
„Do první části realizace projektu jsme vybrali kvůli vysoké finanční náročnosti pět návrhů,“ dodal Illek.

Slavnostní odhalení pěti nových architektonických prvků v Chebu je připraveno na pátek 21. září.
„Začneme v kavárně Bartholomeus krátkým seznámením s projektem a pak všechna místa v historickém středu města obejdeme,“ poznamenal Illek.

A na co se mohou obyvatelé města i jeho návštěvníci těšit?
Například na světoznámém Špalíčku budou instalovány bronzová socha Davida a Goliáše Jaroslava Róny a keramická socha Marie Jindry Vikové. Oba umělci jsou z Prahy.
Miloš a Zdena Svobodovy z Chebu jsou zase autory keramických soch Sv. Františka z Assisi a Madony, které ozdobí dvě zatím prázdné niky v chebské Dlouhé ulici.
„Autorem deskové malby, která bude k vidění v kartuši na Růžovém kopečku je Vladimír Kafka z Prahy,“ sdělil Illek.
V projektu by chtěl pokračovat i v příštích letech. Hodně ale bude záležet na možnostech rozpočtu města.

Kartuše – různě utvářená plocha s letopočtem nebo nápisem, znakem apod. v bohatě provedeném ornamentálním rámci
Nika – výklenek ve stěně domu. Nejčastěji má půlkruhový nebo eliptický půdorys. Často jsou v nich umístěny sochy. ⋌(red)