Dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu a dodržování zákona o opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými psychotropními látkami. Tak složitý název akce chebských policistů, strážníků a cizinecké policie vyjadřuje v podstatě jediné. Muži zákona se zaměřili na kontrolu řidičů, zda nejsou pod vlivem alkoholu či omamných látek a na kontrolu podniků, zda se v nich nepodává alkohol mladistvým.

Tyto akce se v poslední době v Chebu uskutečnily dvě. „Budeme je opakovat častěji,“ připustil chebský strážník Stanislav Makovička. Akce se konají hlavně v nočních hodinách. Při té první se kontroly týkaly heren v centru města, zejména v Evropské ulici.

„Kontrola byla zaměřená na dodržování právních předpisů souvisejících s podnikáním a provozováním heren, pátrání po hledaných osobách, pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti. Při kontrole jsme zjistili několik přestupků. Jednalo se o cizí státní příslušníky, kteří porušili zákon o pobytu cizinců. V síti policistů uvázl mimo jiné vietnamský občan, který v soudem dané lhůtě nenastoupil výkon trestu odnětí svobody. Muž si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poté jej policisté eskortovali do věznice, kde si odpyká nenastoupený trest,“ vyjmenoval Makovička.

Druhá kontrola následovala jen o pár dní později. „Kontrolovali jsme herny, bary, pátrali jsme po osobách, vozidlech a věcech pocházejících z trestné činnosti,“ upřesnila mluvčí chebské policie Martina rušková.„Zkontrolovali jsme celkem 37 lidí, dvakrát jsme zjistili podávání alkoholu mladistvým,“ vyjmenovala. Policisté také zadrželi jednu osobu v pátrání a jednu, která držela omamné látky, jeden řidič jel pod vlivem omamné látky, dva řídili pod vlivem alkoholu do 0,24 promile, dva už se ale dopustili přečinu ohrožení pod vlivem alkoholických nápojů. Jednoho řidiče nachytali policisté bez pojistky a předali jej ke správnímu řízení.